29 юни, 2009

ЖЕЛАНИЕ ЗА ГЛАСУВАНЕ ИЛИ ...

Анонимен каза...
Защо спряхте гласуването, мазни анонимници? И блога да спрете, всичко вече е документирано и скоро ще пътува към прокуратурата заради нанасяне на морални щети, клевети и обиди!
Петък, 26 Юни, 2009

25 юни, 2009

ИЗКАЗВАНЕ НА ЯНАКИ ГРАДЕВ ПРЕД ОС НА ССБ

ДО
ПЪЛНОМОЩНИЦИТЕ
НА XV ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА
СЪЮЗА НА СЛЕПИТЕ В БЪЛГАРИЯ

ИЗКАЗВАНЕ

на
Янаки Трифонов Градев
член на ОС на ССБ от гр. София

Драги членове на ОС,

Внимателно прочетох материалите по дневния ред, съпоставих ги с предишните две общи събрания и с участието ми в две заседания на комисията по стопанските въпроси и стигнах до следния извод:
териториалните организации успешно осъществяват своята роля по отношение грижите за своите членове по организационните, културните и социални проблеми, за което заслужават поздравление.
Подготовката на материалите са обременени с много текущи въпроси, които следва да се решават в оперативен порядък или на ниво работни комисии. Пример: Две общи заседания на пълномощниците на РСО София /два дни/ плюс няколко часа на заседание на ОС на ССБ в Стара Загора се занимаваха с казуса Сергей Дубина; Комисията по икономическите въпроси в базата в с. Шипково, в която участваха по-голямата част от УС и почти всички управители на клонове заседава два дни, като 90 % от времето премина за обсъждаше въпроса за оборотните средства на клоновете от Дряново и Варна и в крайна сметка не се реши, а се прехвърли за ОС, в Ст. Загора, където въпроса също не бе решен, но отне повече от половината време и отново се отложи за следващо заседание, този път на УС. В крайна сметка: – принизена е ролята на ОС, вместо то да се занимава с глобални основни въпроси и да взема по тях адекватни и ефективни решения, още повече, че то заседава веднъж в годината.
За сметка на казаното по-горе, много бързо и за много кратко време, в отсъствието на каквато и да е професионална финансово-икономическа обосновка, Вие с лекота вдигнахте ръце и дадохте мандат на УС да се разпорежда с разпродажбата на съюзна недвижима собственост.
Не се съмнявам, че Вие всички в един глас ще кажете, че сега е криза от световен мащаб, че тя е огромна финансова, икономическа и социална. Всяка една социална система, за да оцелее и се развива в условия на преход и криза, основния фактор си остава субекта, т.е. кадрите, които следва да умеят в сложна обстановка да вземат рационални и ефективни менаджерски решение, след изпълнението на които да се справят със социалните и финансови проблеми на общността.
На 13-тия извънреден конгрес се извършиха сериозни проблеми в Устава на ССБ. Бе прието до 10 % от състава да бъдат зрящи хора. Идеята беше, да бъдат приети и приобщени към ценностите на ССБ видни политици и общественици, стопански дейци, научни работници и други публични личности, които със своя интелект, опит и обществено влияние да съдействат на съюзното ръководство за по-успешното решаване на нашите проблеми. Извод: Приеха се 6 членове от състава предимно на стопанските дейци, от които половината са членове на ОС и един на УС. Тяхното участие в тези органи, не само че не допринася никаква полза, но тъкмо напротив – спомага за изключително лошите и пагубни резултати в стопанската дейност. В Устава бяха приети и някои антидемократични постановки, като липса на каквато и да е мандатност на всички нива в организационната структура на ССБ. Нарушено е представителството на организациите. Вече два мандата няма представители от софийскста организация в УС, а от някои мини райони като Шумен и Сливен по двама представители, нещо повече, в София и областта по официални данни живеят и работят над 30 % от населението на България. Прави впечатление, че в някои райони, като Монтана и Сливен, които са около 1/6/ част от населението на област София двата района взети заедно имат по-голям брой съюзни членове. Тук стои въпроса защо е тази огромна разлика и на никой не е направило впечатление, дали има нереални мъртви души или някои РСО не работят достатъчно по издирването на инвалидите по зрение.
В организационния раздел се отчита съществуването на стотици самотни слепи. Въпреки това УС реши и продаде терена в Казанлък определен за старчески дом. Освен това бе разпродадено с лека ръка и общежитието в гр. Шумен на символични цени /5-7000 лв./, а не се взе решение, да се заделят поне два етажа за нуждите на старите и самотни съюзни членове.
През последните 20 години са завършили няколкостотин студенти, за които са полагани финансови грижи и от ССБ, а са приети и други хора късно ослепели със значителен опит във всички свери, но до този момент не са привлечени на различни нива особено в стопанската сфера като резервни кадри за всеки клон. Лошата кадрова политика и липсата на система за подготовка на кадри показва, че там където по една или друга причина се освободи ръководен пост заеман от съюзен член се заема от зрящи хора. Въпреки това резултатите в сферата на икономиката на ССБ са в плачевно състояние. Във всички предприятия, където управителите са заменени със зрящи хора резултатите са далеч по-лоши и това в никакъв случай не произтича от световната финансово-икономическа криза.

Доста дълго време председателя на ССБ, който няма и заместник управляваше и холдинга. Тази порочна практика даваше възможност принципала /собственика/, който взема решенията, сам да ги изпълнява или по-точно да прави каквото си иска необезпокояван от никого. Резултатите сами по себе си говорят за това и не се нуждаят от коментар, нито пък да се оправдават със световната финансово-икономическа криза. Сега за много некадърни управленци тази криза е едва ли не добре дошла, за да оправдае тяхното некомпетентно и безотговорно ръководство.

Липсата на какъвто и да било контрол доведе до разпродажбата на скъпи вносни машини за около 10 милиона долара и съюзна недвижима собственост далеч надвишаваща стойността си от реализираните продажби. Ефекта от тези сделки е нулев, освен за тези, които са извършили покупката разбира се, защото в повечето случаи се преговаряше само с един купувач, а когато няма конкуренция, винаги печели купувача, а не този който продава. Достатъчен е само примера от Казанлък, където продадохме терен в идеалната градска част за около 650 000 лева, след което купувача го препродаде за над 3 милиона лева. Общо взето в тази посока се движат всичките ни продажби, особено на недвижими имоти. Някои от Вас си позволяват да коментират, че машинния парк бил морално остарял, че е от миналия век и пр. Всички инструментални машини, които бяха закупени през последните години преди прехода бяха от последно поколение високотехнологични и високопроизводителни. Не напразно онези, които закупиха от нас на безценица оборудване сега ни конкурират на пазара със собствените ни изделия. За сметка на това в плевен бе закупено и то втора употреба на многократно по-висока цена от действителната си стойност оборудване, които вече няколко години събира прахта и стои безмълвно и неподвижно, като скъп паметник на безхаберието и безумието на своите купувачи.

Съществува и още един парадокс. Общото събрание дава мандат на управителя на холдинга да се разпорежда със съюзна собственост, включително и да разпродава такава. Такъв феномен едва ли е познат в други общности освен в ССБ.

Искам да задам някои въпроси, както на ОС, така на УС, КС и лично на председателя на ССБ:

В мои две обръщения поставих редица въпроси за нерешени проблеми, на които не получих отговор, но в резултат на тези проблеми съюза изгуби десетки милиони левове движима и недвижима собственост. Позволявам си да Ви припомня, че ние сме избрани да защитаваме интересите на организацията и на нейната собственост. На ОС през 2007 година не приехте да се направят никакви промени и в съюзния устав, за да бъде той наистина демократичен и да отговаря на времето, в което живеем, както и да се засилят функциите на Контролния съвет със самостоятелен бюджет и щатни контролни специалисти. Предложих да се създаде комисия за борба срещу корупцията, което също се отхвърли. На зададения от мен въпрос на г-н Долапчиев, „Има ли корупция”, на което той отговори, че в ССБ няма корупция. „Здравия разум” не може да приеме, че единствено ССБ е незасегнат от това, което става в цялото обществото, но от данните в доклада на КС е видно, че наличие на корупция и конфликт на интереси има и в нашата организация. Още повече, че те, за заложени и в самия устав на ССБ, който също следва да бъде променен.

Предложих да се преструктурира стопанската дейност, като се укропни в четири основни предприятия. Тогава не го приехте, а сега ги закривате, но оставяте управител, секретар шофьор автомобил, кому е нужно всичко това, а то противоречи на нормалната икономическа логика, един управител ликвидира предприятието, а Вие го оставяте да го разпродава и оглавява. Няма никакъв морал в подобни действия, да не говорим за някаква икономическа логика. Всеки управител би предпочел да му закрият предприятието и да си остане скъпо платен портиер без всякакви грижи, с обслужващ персонал транспорт и пр.

Драги членове на ОС и КС,
Явно, че Вие сте най-достойните представители на организацията ни, след като са Ви избрали да я представлявате на този най-висш съюзен орган. Всеки един от Вас има своите качества и лично достойнство за развитието на организацията.

Трябва обаче с болка на сърцето да Ви кажа, че голяма част от вас гласуват за решения, както на УС, така и на ОС, които не са професионални издържани, не са обосновани, не носят необходимия финансов и икономически ефект и след тях следва или продажба или ликвидация на нещо.

Как обаче да си обясним факта, че тук сме уж най-отговорните хора, а не искаме промени в устава, комисия за корупция, засилени функции на Контролния съвет и така ли трябва да защитаваме интересите на ССБ. Избрали са ни да се грижим като добри стопани, както за собствеността на организацията, така и да защитаваме интересите на слепите хора.

Ние ще носим историческа отговорност за своите действия и бездействия. Съзнателно или не създадохме чрез устава условия за конфликт на интереси и корупция, като дадохме възможност на шепа хора, които от името на слепите да решават лични проблеми.
В историята не ССБ не е имало такова безотговорно и с лекота вземане на решения за ликвидация на предприятия и разпродажба на съюзна собственост.

За да излезем от това незавидно състояние имаме шанса, макар и в 99-та минута да вземем следните

РЕШЕНИЯ:

Промяна на Устава:
Промяна на Наредбата за избор на пълномощници, като се разшири кръга на участници в ОС.
КС да ревизира всички досегашни сделки за извършени продажби на съюзно имущество и представи доклад на следващото ОС;
категорична забрана за разпродажба на каквато и да е съюзна недвижима собственост, тъй като в момента и икономическата конюнктура, по отношение на недвижимите имоти е много неблагоприятна.
Да се потърси незабавна отговорност на виновните лица за разпродажба на съюзна собственост без търг и да се докладва къде са изразходвани средствата.
Да се даде пълен отчет за банковите кредити, как се обслужват, какви са финансовите резултати от кредитите, колко слепи са назначени и на какви заплати.
Да се засилят функциите на Контролния съвет, да му се гласува отделен бюджет и необходимите щатни бройки за осъществяване на независимите си контролни функции.
Да се приеме незабавно антикризисна програма, каквато на това ОС, УС беше длъжен да ни предложи.
Банковите кредити да се обслужват само и единствено от стопанска дейност, тъй като те са теглени именно за тази цел.
Свикване на извънредно ОС в разумно най-кратък срок.

София 25.06.2009 година

С УВАЖЕНИЕ:________
Ян.Градев

ГОРЕЩИ НОВИНИ ОТ БАНКЯ!!!

Уважаеми г-н Гроздев,
Бих искал да Ви поднеса на вас и Вашите Читатели първите новини от Общото събрание на ССБ в хотел „Ясен” в град Банкя. По предложение на Емил Узунов от Пловдив се изключиха телефоните и диктофоните в залата. Ето защо съм принуден да предавам информацията от коридорите и тоалетните в сградата. Ако не беше главен редактор на списание „Зари”, г-н В. Долапчиев, то следващото заглавие би изглеждало така: „Купуването и Продаването на гласове е Престъпление”. За Какво става дума: В залата не присъстваха: Лиляна Елицина от София и Бина Монева от Бургас. Лиляна Елицина е бивша редакторка на списание „Зари”, „Тишина” и служителка в Социалното Министерство. Чрез нейна докладна в община София. На нас Слепите в София ни Бяха отнети редица социални придобивки включително и безплатни транспортни карти. Та, Лили Елицина е упълномощила Велик Атанасов от Пловдив да гласува вместо нея. Така г-н Атанасов има правото на това общо събрание да се възползва от 2 гласа. Госпожата от Бургас от своя страна е упълномощила Стефан Данчев от Пловдив , също да гласува вместо нея. Странно решение… от къде ли са снели този модел ??? Аз повече няма да коментирам този случай. Успях да заснема на телефона си как Велик Атанасов гласува със Двете си ръце, във всяка една от тях с по една делегатска карта .. едната, вероятно неговата, а другата на г-жа Елицина. Ако клипа излезе сполучлив и той ще бъде добавен в интернет пространството, като доказателство за демократичността и гласността на членовете на общото събрание. Не става ясно обаче дали пълномощията са нотариално заверени. Вероятно мандатната комисия ще ги отрази в протокола си.

24 юни, 2009

КОИ СА ХОРАТА, КОИТО РЕШАВАТ КОЕ И КОЙ ЩЕ УРОНИ ПРЕСТИЖА НА ССБ

Уважаеми г-н Гроздев ! Предлагам ви да продължим новинарската емисия на блога ви. Макар, че тази новина е толкова стара, че би могла да мине вече в рубриката на сп. "Зари" : ...Нищо ново под слънцето. Но тъй като подобен материал не би бил публикуван на страниците на "Зари"единствено заради Главният редактор на органа на ССБ г-н Васил Долапчиев, вашият блог ми дава тази възможност тази информация да стане достояние на ползващите нета колеги, пък и не само колеги... На 4 юни в рехабилитационната база на ССБ с. Шипково се състоя заседание на УС на ССБ. Една от точките на заседанието е била.... Отчета на КС при ССБ, който виждам,че е публикуван във вашият блог. След като са констатирани всички нарушения финансови и други...г-н Алексиев е поискал от УС разрешение да се даде гласност на всички нарушения на Председателят Долапчиев или Трифонов... особено в частта по европейският проект.....За съжаление всичките членове на УС, чиито имена ще публикувам по долу са отхвърлили неговото предложение с единственият мотив: Не бива да се уронва престижа на ССБ в обществото и пред Европа и Европейските програми, Нямало да се погледне с добро око от по нататъшните ни партньори на ССБ. Така е записано в протокола на това заседание... освен ако не е разпоредено от колегата Долапчиев за промяна на текста... Ако г-жа Тони Глушкова се опита да отрече или скрие този факт нека го направи...И така УС на ССБ по силата на този факт и отхвърляйки предложението на Алексиев констатациите на КС да бъдат предадени на прокуратурата и отдела на Миглена Плугчиева са станали неволни съучастници в прикриване на факти по програмата ФРГ и по програма на Европейски фондове... Ето ви имената с чиято благословия е станало възможно прикриване на финансови нарушения на Председателят Долапчиев и Директорът С.Данчев... 1. Председател В.Трифонов Долапчиевобразование - юридическо и икономическо... предполагаема възраст... около шестдесетте... зодия Риби... 2. Павлин Ангелов - Плевен образование ... висше техническо- инженер - загубил зрение по късно... Управител на "Успех" Плевен и Председател на РСО Плевен - по съвместителство управляващ икономическо звено на Успех и социална организация.... всъщност, защо не... "поради липса на кадри"... всичко в тази система е възможно... 3. Методи Андонов Демирев - Варна - Председател на РСО образование - основно... може и да не е само основно- поради липса на CV се затрудняваме да ви предложим друга информация на управляващия РСО Варна. 4. Тодор Радев - Председател на РСО Сливенобразувание - много вероятно средно или дори висше военно - бивш политически офицер - загубил зрение съвместно с г-н Долапчиев при съвместна акция преди 35 години...бил е ЗКПЧ във военната част в която е служил Долапчиев. 5. Стефан Данчев Данчевобразование - предполага се средно при всички случаи... Много вероятно е да е учил и във ВИФ, но има вероятност и да не го е завършил, поради израстване в кариерата... 6. Велик Атанасов Стефанов - Управител на Успех Пловдив и Председател на РСО Пловдив - също по съвместителство изпълнява двете служби ... като за първата получава и допълнителен хонорар заради организираното охраняване на повереното му предприятие "Успех". Липсата на производство в това предприятие му е помогнало в рамките на три години да построи жилищна кооперация .... на територията на Пловдив град ...образувани е малко над основното... почти средно 7. Борислав Лазаров Лазаров - Председател на РСО Кюстендилобразование - доста над средното... завършил е курсове по масаж в медицински колеж "Йорданка Филаретова" София. 8. Мария Картулева - Председател на РСО Благоевградобразование . почти средно... няма начин дошла е направо от благоевградският театър...там едва ли биха я допуснали ако нямаше поне средно... била е на служба разпоредителка в театърът... 9. Дина Желева - Председател на РСО Стара Загораобразование - със сигурност средно... макар че би могло и... всъщност направо си е средно 10. Генко Изворски - управител на Успех Шуменобразование - висше - българска филология- 11. Любомирка Лазарова - Председател на РСО гр. Шуменобразование - със сигурност средно шуменско.... Това са лицата, чиито задача е била в началото на юни да прикрие констатираните нарушения и от сметната палата по програмите заложени и изпълнявани от ССБ. Това са лицата гласували само за една петилетка да бъдат изключени от ССБ около 18 членове на ССБ с единствената вина, че са имали наглостта да имат мнение по някои въпроси различни с тези на Председателят.Това са лицата позволили си да бъдат доверени и както твърди г-н Долапчиев утвърждавали стопанската политика на ССБ и гласували за разпродажбата на съюзна собственост на безценица. Увлякох се - това са съучастниците, решили да прикрият следите на корупционите схеми в ССБ.

Жельо Владимиров

23 юни, 2009

ИЗЯВЛЕНИЕ НА СТОЯНКА МЪНИНА ОТ ВАРНА, ИЗКЛЮЧЕН ЧЛЕН ОТ ССБ

Подкрепям изцяло предложението на адв. Стефан Пенчев Стефанов, пълномощник на Общото събрание на Съюза на слепите в България, касаещо промени в устава на ССБ по отношение на мотива ”Уронване на престижа и доброто име на ССБ” като мотив за прекратяване на членственото правоотношение със сдружението „Съюз на Слепите в България”. Тези промени се налагат с оглед зачестилите през последните години случаи на изключени неудобни на ръководството на ССБ съюзни членове без никаква аргументация с единствения мотив за уронване на престижа и доброто име на сдружението. Аз и моят съпруг бяхме изключени от ССБ през февруари 2006 г. именно за уронване на престижа и доброто име на ССБ и неговите членове и вече четвърта година водим съдебни битки за доказване на правотата си, тъй като през всичките 25 години, през които сме били членове на организацията, никога не сме извършвали действия, които биха могли да се окачествят като уронващи престижа на ССБ. Аз и съпругът ми сме единствените, които водим дела срещу ССБ за възстановяване на членството си в сдружението. Водим тези дела единствено и самоза да докажем, че ръководните органи на ССБ, в т.ч. и неговия върховен орган-Общото събрание на ССБ, гласува едни незаконосъобразни решения под натиска на председателя на ССБ за освобождаване на будни, образовани и активни съюзни членове, чието съзнание не може да бъде замаено от високопарните и често пъти безмислени слова на председателя на ССБ. Ако се направи една статистика на изключените през последните години членове, ще се види, че една голяма част от тях са с висше образование, мислещи и можещи хора, а в състава на управителния съвет на ССБ се избират нискообразовани хора, неспособни да вземат самостоятелно решения. Мисля, че на тази практика трябва да се сложи край. Трябва да се промени устава в частта, регламентираща изключването от ССБ, като се прецизират случаите на прекратяване на членство. Не може един сигнал за извършени нарушения от страна на ръководните органи на организацията да служи за мотив, който се окачествява като уронващ престижа и доброто име на ССБ. В този ред на мисли искам да публикувам и решението на Софийския апелативен съд, касаещо изключването на съпруга ми Ангел Кирилов Мънин от ССБ. С настоящето изявление искам да подчертая, че ако Общото събрание на ССБ не предприеме мерки за промяна на устава на ССБ по отношение на прекратяване на членството на неудобни съюзни членове с мотива за уронване на престижа и доброто име на ССБ, ще бъдем принудени след приключване на касационната инстанция да сезираме компетентните европейски институции


Р Е Ш Е Н И Е Гр. София, 25.05.2009 г.В И М Е Т О НА Н А Р О Д АСОФИЙСКИ АПЕЛАТИВЕН СЪД, ГРАЖДАНСКА КОЛЕГИЯ, 1състав, в публичното съдебно заседание на двадесет и трети април прездве хиляди и девета година в състав :ПРЕДСЕДАТЕЛ : ИРИНА ПЕТРОВАЧЛЕНОВЕ : ВЕСЕЛКА МАРЕВАБОНКА ЙОНКОВАпри секретаря Р. Йорданова и с участието на прокурора разгледадокладваното от съдия Йонкова гр. дело № 519 по описа за 2009 година иза да се произнесе, взе предвид следното :Производството е по реда на чл.196 и сл. от ГПК /отм./ във вр. спар.2, ал.2 от ПЗР на ГПК /ДВ бр.59/2007 г./.С решение от 04.12.2008 г. по ф. д. № 356/2006 г. на Софийскиградски съд, ФО, 1 състав, е отменено решение на Общото събрание насдружение с нестопанска цел „Съюз на слепите в България", per. по ф. д.№ 15940/93 г. на СГС, ФО, проведено на 06.07.-08.07.2006 г., с което сепотвърждава решение на Районния управителен съвет - Варна I запрекратяване на членството на Ангел Кирилов Мънев, катонезаконосъобразно.Решението е обжалвано с въззивна жалба от ответника впървоинстанционното производство Сдружение с нестопанска цел„СЪЮЗ на СЛЕПИТЕ В БЪЛГАРИЯ" /"ССБ/ със седалище в гр. Софиякато неправилно. Във въззивната жалба се излагат доводи, ченеобосновано и в нарушение на закона първоинстанционният съд енаправил извод за незаконосъобразност на атакуваното от ищеца АнгелМънин решение на Общото събрание на „ССБ" поради нарушаване напроцедурата по свикване на събранието и обявяване на дневния му ред, безда са релевирани твърдения в тази насока в исковата молба. Поддържат сетвърдения и доводи, че решението на Общото събрание е взето всъответствие със закона и устава на сдружението, с оглед на което езаконосъобразно и не подлежи на отмяна. По изложените в жалбатасъображения жалбоподателят моли да бъде отменено решението напървоинстанционния съд и да бъде отхвърлен предявеният иск.Въззиваемата страна АНГЕЛ КИРИЛОВ МЪНИН оспорвавъззивната жалба и изразява становище, че обжалваното решение еправилно и следва да бъде оставено в сила.2 В срока за обжалване на решението е постъпила въззивна жалба и отищеца Ангел Мънин, който обжалва мотивите към решението с доводи заг допуснати от първоинстанционния съд нарушения на процесуалния закон,изразяващи се в необсъждане на сочените в исковата молба пороци,водещи до материална незаконосъобразност на атакуваното решение наОС на „ССБ". В жалбата се прави и искане въззивната инстанция дапостанови решение за възстановяване членственото правоотношение наищеца - жалбоподател в „ССБ" с обратна сила, както и за присъждане наразноските по делото.Въззивната жалба на Сдружение с нестопанска цел „ССБ" е подаденав преклузивния срок по чл.197, ал.1 от ГПК /отм./ от легитимирана странав процеса срещу подлежащо на обжалване, валидно и допустимо съдебнорешение, поради което е допустима и следва да се разгледа по същество.Въззивната жалба на Ангел Кирилов Мънин е подадена в срока почл.197, ал.1 от ГПК /отм./, но тъй като предмет на обжалване с нея самотивите към решението, с което е уважен изцяло предявеният отжалбоподателя иск, жалбата е недопустима и следва да бъде оставена безразглеждане /в този см. т.18 от TP № 1/2000 г. на ОСГК на ВКС/.СОФИЙСКИ АПЕЛАТИВЕН СЪД, 1 състав, след преценка наизложените от страните твърдения, доводи и възражения и на събраните впроцеса доказателства, съобразно разпоредбата на чл.188, ал.1 от ГПКотм.. приема следното :Производството по делото е образувано по предявен от АнгелКирилов Мънин против Сдружение с нестопанска цел „Съюз на слепите вБългария" иск за отмяна на решение на Общото събрание на „ССБ",проведено на 06.07.-08.07.2006 г., с което е потвърдено решение наРайонен управителен съвет на „ССБ" - Варна I по протокол № 3/17.02.2006г. за изключване на Ангел Мънин като член на „ССБ".В исковата молба /означена като „жалба"/ ищецът Ангел Мънинизлага твърдения, че членувал в „ССБ" в продължение на 24 години. На17.02.2006 г. РУС на РСО - Варна към „ССБ" взел решение запрекратяване на членството му в Съюза, което било потвърдено с решениена Общото събрание на „ССБ", проведено на 06.07.-08.07.2006 г.Решението, според ищеца, е незаконосъобразно, тъй като не е мотивиранои при вземането му е нарушено правото му на защита поради пропуск дабъде уведомен за конкретните нарушения, с оглед на които е изключен, ида му бъде дадена възможност да се защити. Предвид изложенитетвърдения, ищецът моли да бъдат отменени посоченото решение на РУСна РСО - Варна и потвърждаващото го решение на ОС на „ССБ" катонезаконосъобразни и да бъде възстановено членственото муправоотношение със „ССБ" с „обратна сила".Ответникът „Сдружение с нестопанска цел „ССБ" оспорва иска.Противопоставя възражение, че решението за изключване на ищеца каточлен на „ССБ" е законосъобразно, тъй като е спазена процедурата засвикване и провеждане на ОС на „ССБ" от 06.07.-08.07.2006 г. ипрекратяването на членственото правоотношение с ищеца е извършенозаради негови действия, уронващи престижа на сдружението. Изразявастановище, че искът е неоснователен и следва да бъде отхвърлен.От фактическа страна няма спор по делото и от писменитедоказателства се установява, че към м. февруари 2006 г. Ангел Мънин еимал качеството на член на Сдружение с нестопанска цел „ССБ" и ечленувал в районна организация на Съюза в гр. Варна. На 17.02.2006 г. епроведено заседание на Управителния съвет на РСО на „ССБ" - гр. Варна,оформено с протокол № 3/17.02.2006 г., на което е взето решение запрекратяване на членството на Ангел Мънин в „ССБ", на основание чл.46,ал.З във вр. с чл.1, т.5 и т.7 от Устава на „ССБ", поради „уронванепрестижа и доброто име на Съюза и неговите членове".В протокола, в който е обективирано решението от 17.02.2006 г. наРУС - Варна, не са посочени конкретните действия или бездействия наАнгел Мънин, с които той е уронил престижа и доброто име на Съюза икоито са послужили като основание за прекратяване на членственото муправоотношение. В писмено становище, депозирано предпървоинстанционния съд /л.89 от делото на СГС/, процесуалниятпредставител на ответника е конкретизирал, че с действията си ищецът енарушил разпоредбите на чл.18, т.1, т.З и т.6 от Наредбата за членство в„ССБ" и чл.45, т.1, т.З и т.6 от Устава на „ССБ". Действията, споредуточнението, са предприети след като съпругата на ищеца не е билаизбрана за районен председател на Районната организация на „ССБ" -Варна на проведено на 02.12.2005 г. събрание и са се изразили в напусканена събранието за избор на председател, организиране на протест иизпращане на жалба от името на група незрящи членове на РСО на „ССБ"- Варна до Комисията по жалбите и петициите на гражданите към 40-тоНародно събрание, съдържаща „лъжливи обвинения и клевети срещудействията на РУС на РСО - Варна", предизвикала проверки на дейносттана организацията и създала напрежение между организацията и местниинституции. Цитираната жалба до 40-то Народно събрание е приета катодоказателство по делото, заедно с различни докладни записки, изхождащиот Ангел Мънин и други членове на РСО на „ССБ" - гр. Варна, като всъщите членовете на Съюза са изразили становища и са сигнализирали задопуснати нарушения в организацията на дейността на районнатаорганизация. Ответникът обаче не е ангажирал никакви доказателства, откоито могат да се правят изводи за неистинност на съдържащите се вжалбите твърдения, както и доказателства в подкрепа на становището си,че с подаването на жалбата ищецът е предизвикал напрежение между РСО- Варна и местни институции. По делото са разпитани като свидетели наответната страна Веселина Стоилова и Бончо Бонев. От показанията насвидетелката Стоилова не се установяват релевантни за правния спор факти,а показанията на свидетеля Бонев не следва да бъдат кредитирани католишени от доказателствена стойност, тъй като от протокол № 3/17.02.20064г. е видно, че в качеството на председател на Контролния съвет на РСО -Варна към „ССБ" същият е подкрепил решението на РУС за прекратяванена членственото правоотношение на Ангел Мънин със „ССБ" и очевидно езаинтересован от изхода на делото.Не се спори между страните, че ищецът Ангел Мънин е обжалвалрешението от 17.02.2006 г. на РУС на РСО - Варна към „ССБ" запрекратяване на членството му в „ССБ" пред Общото събрание на Съюза.На 06.07.-08.07.2006 г. в гр. София е проведено Общо събрание на „ССБ",на което е взето решение /т.9.2.1 от протокола на събранието/ запотвърждаване на решението на РУС - Варна за прекратяване начленството в „ССБ" на Ангел Мънин. Решението не съдържа мотиви и отсъдържанието му не могат да се правят изводи за основанията, с оглед накоито е прекратено членственото правоотношение с Мънин. Отпредставените във въззивното производство писмени доказателства -извлечение от ДВ бр.33/21.04.2006 г. и протокол № 1/15.02.2006 г. отзаседание на УС на „ССБ", на което е взето решение за насрочване на XV-то Общо събрание на пълномощниците на „ССБ" за 06-08.07.2006 г., сеустановява, че в определения при свикване на събранието дневен ред не евключена точка, предвиждаща разглеждане на жалби срещу решения наУС за прекратяване на членствени правоотношения, съотв. такава точка нефигурира и в поканата за свикване на събранието, обнародвана в„Държавен вестник".В първоинстанционното производство е представен Устав на „Съюзна слепите в България", приет от XIV ОС на „ССБ" на 31.X.-01.XI.2002 г.,за който е безспорно, че е действал към датата на атакуваното решение наОбщото събрание на Съюза.Съдът не обсъжда останалите доказателства по делото, тъй като гинамира за неотносими към спора.При така установените обстоятелства по делото съдът приемаследните правни изводи :Предявеният иск е с правно основание чл.25, ал.4 вр. с ал.6 отЗЮЛНЦ - за отмяна на решение на Общото събрание на „Съюз на слепитев България" като сдружение с нестопанска цел по см. на ЗЮЛНЦ, с което епотвърдено решение на Районен управителен съвет на Съюза запрекратяване на членственото правоотношение между ищеца АнгелМънин и „ССБ". Искът се основава на твърдения за незаконосъобразностна решението поради липса на мотиви, несъществуване на визираното врешението основание за прекратяване на членството и нарушаване правотона защита на изключения член при вземане на решението.Установено е в процеса, че ищецът Ангел Мънин е имал качествотона член на „ССБ" и че с решение по протокол № 3/17.02.2006 г. на РУС наРСО - Варна към „ССБ" членственото правоотношение между Мънин иСъюза е прекратено на основание чл.46, ал.3 във вр. с ал.1, т.5 и т.7 отУстава на „ССБ". Решението на управителния съвет е потвърдено срешение на Общото събрание на „ССБ", проведено на 06.07.-08.07.2006 г.В исковата молба се съдържа искане за отмяна на двете цитирани решения,но според настоящия състав на съдебен контрол за законосъобразност исъответствие с устава подлежи само решението на Общото събрание, не ирешението на управителния съвет от 17.02.2006 г. За да приеме този извод,съдът съобразява разпоредбите на чл.22, ал.З от ЗЮЛНЦ и чл.25, ал.4 отЗЮЛНЦ във връзка с чл.46, ал.З от Устава на сдружението. Споредцитираните разпоредби на ЗЮЛНЦ, когато в устава на сдружение снестопанска цел е предвидено изключването на член на сдружението да сеизвършва с решение на управителния съвет или на друг орган, товарешение може да се обжалва пред общото събрание, чието решениеподлежи на съдебен контрол за законосъобразност и съответствие с устава.В чл.46, ал.3 от Устава на „ССБ" е предвидена възможност прекратяванетона членството в „ССБ" в случаите по чл.46, ал.1, т.4, 5, 6 и 7 да се извършис решение на РУС на Съюза, а решението за прекртяване на членственотоправоотношение между страните е взето при посочените предпоставки.При тези обстоятелства и на основание чл.22, ал.З във вр. с чл.25, ал.4 отЗЮЛНЦ решението на РУС на РСО - Варна за прекратяване начленственото правоотношение с Ангел Мънин подлежи на обжалване самопред Общото събрание на Съюза, а на атакуване пред съда чрез иск почл.25, ал.4 вр. с ал.6 от същия закон подлежи решението на Общотосъбрание, с което е потвърдено прекратяването на членственотоправоотношение.Основанията, на които е допустимо да се извършва съдебен контролвърху решения на общото събрание на сдружение с нестопанска цел, сарегламентирани изрично в нормата на чл.25, ал.4 от ЗЮЛНЦ и те сазаконосъобразност на решението и съответствие с устава на сдружението.Поради действащия в гражданския процес принцип на диспозитивнотоначало и преклузивния срок по чл.25, ал.6 от ЗЮЛНЦ за предявяване наиск пред съда за отмяна на решение на общо събрание на сдружение снестопанска цел, преценката за законосъобразност и съответствие с уставана атакуваното чрез иска решение се извършва от съда само въз основа наизложените в исковата молба твърдения и доводи за порочност нарешението, които са релевирани от ищеца в рамките на преклузивния срокпо чл.25, ал.6 от ЗЮЛНЦ. В процесния случай ищецът е основал иска си натвърдения за незаконосъобразност на решението от 06.07.-08.07.2006 г.поради отсъствие на мотиви относно действията, послужили катооснование за прекратяване на членственото му правоотношение със„ССБ", и нарушаване на правото му на защита поради невъзможността даузнае предварително причината за изключване от Съюза. В исковатамолба, респ. в срока по чл.25, ал.6 от ЗЮЛНЦ, ищецът не е релевирал катопорок на решението нарушаване на процедурата по свикване на общотосъбрание и обявяване на неговия дневен ред. При тези обстоятелстванастоящият състав намира, че е лишен от правомощия да обсъжда и да сепроизнася служебно за законосъобразността на решението от гледна точка6на законовите изисквания за свикване на събранието и за оповестяване надневния му ред. Действително, безспорно е установен фактът, че вобнародваната в „Държавен вестник" покана за Общото събрание на„ССБ" от 06.07.-08.07.2006 г. не е включена точка в дневния ред,предвиждаща разглеждане на жалбата на Ангел Мънин срещу решениетона РУС - Варна за прекратяване на членственото му правоотношение,което съставлява нарушение на разпоредбата на чл.29, ал.3 от ЗЮЛНЦ.Доколкото обаче ищецът не се е позовал на такова нарушение в рамките напреклузивния срок по чл.25, ал.6 от ЗЮЛНЦ, то е правно ирелевантно заспора относно законосъобразността на атакуваното чрез иска решение наобщото събрание. Поради това преценката за законосъобразност нарешението и за съответствието му с устава следва да бъде ограниченасамо до наличие или липса на основанията, визирани в исковата молба, аименно - отсъствие на мотиви към решението и нарушаване правото назащита на ищеца при вземане на решението.Членственото правоотношение между страните е прекратено наоснование чл.46, ал.1, т.5 и т.7 от Устава на „ССБ". В цитираните уставниклаузи са предвидени като основания за прекратяване на членство в „ССБ"неспазване на устава, на нормативни документи и решения на съюзнитеоргани /т.5/ и злоупотреба с доверието и уронване доброто име и престижана Съюза /т.7/. Доказването на посочените основания е изцяло в тежест наответната страна, която следва да установи, че ищецът е извършилдействия или е допуснал бездействия, които могат да бъдатквалифицирани като нарушения по чл.46, ал.1, т.5 и т.7 от Устава на„ССБ". В решението на РУС на ССБ - Варна не са посочени конкретнидействия или бездействия на Ангел Мънин, с които последният е нарушилзаконови разпоредби или правила на устава и е уронил престижа насдружението, в което е членувал. Аналогични изводи важат и заатакуваното пред съда решение на Общото събрание на „ССБ", с което епотвърдено решението на РУС - Варна за прекратяване на членството наАнгел Мънин в ответното сдружение. Извършеното от ответника в хода наделото уточнение относно действията, послужили като основание запрекратяване на членственото правоотношение с ищеца, е без значение заправния спор, тъй като преценката за законосъобразност на решението наобщото събрание се прави от съда само въз основа на съдържанието нарешението и е недопустимо да се правят изводи дали ищецът е нарушилзаконови и уставни правила, които не са посочени в решението къммомента на вземането му. В хода на делото ответникът не е доказалосъществяването на конкретни действия от страна на ищеца, които могатда се квалифицират като нарушения на закона и на устава и като уронванена престижа и доброто име на „ССБ". Обстоятелството, че като член на„ССБ" ищецът е изготвял докладни записки и жалби, с които есигнализирал за неправомерни действия на ръководните органи на „ССБ",не може да се разглежда като нарушение на устава или като уронване надоброто име и престижа на Съюза. Подаването на сигнали и жалби е правона всеки гражданин на Република България, регламентирано в чл.45 отКонституцията на РБ. Същевременно това право е предвидено изрично и вчл.44, т.2 от Устава на „ССБ" като право на всеки член на Съюза.Упражняването на конституционно защитено и предвидено в Устава на„ССБ" право от страна на ищеца не може да се квалифицира катозакононарушение или нарушение на устава, респ. като действие, уронващопрестижа на „ССБ", поради което не е основание за прекратяване начленственото правоотношение между страните. Оттук следва извод, черешението на ОС на „ССБ", с което е потвърдено решението на РУС наРСО - Варна към „ССБ" за прекратяване на членството на ищеца в „ССБ",е незаконосъобразно поради отсъствие на визираното в съдържанието муоснование и следва да бъде отменено, съгл. чл.25, ал.4 от ЗЮЛНЦ.Искането на ищеца за възстановяване на членственото му правоотношение„с обратна сила" е недопустимо и съдът не дължи произнасяне по него, тъйкато в закона не е предвидена подобна процесуална възможност.Изводите на въззивната инстанция съвпадат с крайния извод напървоинстанционния съд за основателност на предявения иск и порадитова обжалваното решение следва да бъде оставено в сила.Разноски не следва да се присъждат за въззивното производство,независимо от изхода на делото, с оглед липсата на доказателства заизвършени от въззиваемия Ангел Мънин разноски по повод жалбата наответника „Съюз на слепите в България".Предвид изложените съображения, СОФИЙСКИ АПЕЛАТИВЕНСЪД, 1 състав,Р Е Ш И :ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ като недопустима въззивнатажалба на АНГЕЛ КИРИЛОВ МЪНИН с ЕГН 6406144422 от гр. Варна,ул. „Васил Друмев" № 40, вх-Д, ет.4, ап.52, против решение от 04.12.2008г. по ф. д. № 356/2006 г. на Софийски градски съд, ФО, 1 състав.ОСТАВЯ В СИЛА решение от 04.12.2008 г. по ф. д. № 356/2006 г.на Софийски градски съд, ФО, 1 състав.РЕШЕНИЕТО може да се обжалва с касационна жалба предВЪРХОВНИЯ КАСАЦИОНЕН СЪД при предпоставките на чл.280 от ГПК/ДВ бр.59/2007 т.1 в едномесечен срок от връчването му на страните.ПРЕДСЕДАТЕЛ :ЧЛЕНОВЕ : 1. 2.

22 юни, 2009

НАЙ СКЪПАТА ПОЩА НА БАЛКАНСКИЯ ПОЛУОСТРОВ

Уважаеми г-н Григор Гроздев! Уважаеми колеги, анонимници! Бих искал да предложа на вашето внимание следното предложение към администратора на този блог: Моля да откриете новинарска емисия към блога! Ето например следната новина, Нея, не бихте могли да прочетете на страниците на списание " Зари"! Ако все пак бъде поместена, нейното заглавие би прозвучало по следния начин: "Най-Скъпата поща на Балканския Полуостров" ... Миналата седмица екип в Състав: Васил Долапчиев, шофьорът му и навигатор, главен Счетоводител Янчева обикалят страната за да разнесат материалите за общото Събрание на ССБ. В командировъчното им е записано бе Горепосочената цел, но всъщност в Дряново, Шумен, Русе, Варна, Бургас, председателя на ССБ притиска съответните регионални структури на ССБ, Къде, Кога и Как да гласуват на 25 юни в Банкя в хотел "Ясен" на общото събрание. Той ги е Уверявал и консултирал, един вид продължение на европейския проект: 1. Че те са консултирани по този проект по-рано и че са си заслужили хонорарите; И хич да не ги връщат "Който ги върнал, върнал!" . Европейските данъкоплатци, хич няма и да разберат Кой, Къде, Кога и Как , пък и за какво са получили съответните хонорари. 2. Господин Долапчиев и г-жа Янчева уверили съответните районни председатели, че предстои ново раздаване на хонорари, в зависимост от гласуването на общото събрание. Предстояло последния транш по разплащане на хонорари. Навсякъде той обявявал, че догладите от контролния съвет са една измислица и бутафория на Маньо Алексиев. Председателят Предлагал всички да застанат под знамената на Европейския съюз в Банкя и до един да си получат хонорарите в зависимост от гласуването.
П.П. За да се върже заглавието с поднесения ви текст само бих искал да допълня, че стойността на изплатените командировъчни по тази обиколка за тримата „пощальони” е словом и цифром две хиляди четиристотин тридесет и шест лева и осемдесет и шест стотинки – 2 436.86. Очаква се нова дарителска акция на г-н Долапчиев освен ако г-жа Янчева не предприеме поредното преработване на ордери и касови книги.

ОБРЪЩЕНИЕ от СТЕФАН ПЕНЧЕВ СТЕФАНОВ, Член на ОС на ССБ от район Русе

ДО ХV ОБЩО СЪБРАНИЕ
НА СЪЮЗА НА СЛЕПИТЕ В БЪЛГАРИЯ
НАСРОЧЕНО ЗА 25-26 юни 2009г.О Б Р Ъ Щ Е Н И Е

От СТЕФАН ПЕНЧЕВ СТЕФАНОВ,
Член на ОС на ССБ от район РусеУВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ЧЛЕНОВЕ НА ОС,

Във връзка с настоящото заседание на ОС на ССБ се обръщам към вас със следното, като ще се постарая да бъда възможно най-кратък и да боравя само и единствено с факти, и свързаните с това анализи.
І. Ако си спомняте, миналата 2008г. се обърнах към ОС също с аналитичен материал във връзка най вече със стопанската и организационната дейност, като предложих ликвидацията на клоновете на УСПЕХ ССБ ЕООД в гр.Стара Загора,Русе и Сливен, с уедряването и сливане на предприятията в Плевен и Шумен и с потребността да се анализира ефективността на Развойната база в гр.Русе. Поставих и въпроса за целесъобразността на поддържане на какъвто и да е персонал в закритите предприятия и пр., и пр., като поставих и друг въпрос – за недопустимостта за съвместяване длъжността “председател на ССБ” с “управител” на дружеството и “управител на дъщерното дружество в гр.Сливен” от един и същи човек – г-н Васил Долапчиев. Поставих и редица други въпроси, но по една или друга причина предложенията ми за проекто-решения не бяха въобще подложени на гласуване, но въпреки всичко, времето показа,че тези предложения са били правилни и не аз, а животът наложи тези мои предложения да се реализират.
ІІ. От материалите за заседанието на ОС на ССБ за тази година за мен изкристализираха следните факти, прикрити зад фразеология, които в сух вид са следните, изложени по-долу:
1.Развойното звено в гр.Русе на практика не реализира никаква печалба, защото то работи само за предприятията в нашата система, и всъщност реализираните доходи и печалби от това звено са на практика за сметка на загубите на дъщерните дружества, за които са правени услугите, така че имаме на практика прехвърляне на пари от единия джоб в другия,без какъвто и да е ефект. Това е така, защото фактически няма никаква печалба за предприятията, внедрили в производството си продукцията на Развойното звено – то е работило , за да покрива единствено себестойността на продукцията си,без от това да има полза за стопанската дейност.
2.Предприятията повсеместно реализират предимно загуби – няма ефект нито от внедряването на нова инструментална екипировка, нито от съкращението на слепи работници, нито от предприемане на управленски решения или маркетингови пробиви, като на практика някои от предприятията са като воденичен камък върху ССБ.
3.В закритите предприятия продължава да се поддържа ненужен административен апарат – аз искам да попитам каква е ползата от поддържането на длъжности като “управител”, “шофьор на управителя” и др.длъжности във вече закрити предприятия – поставям въпроса този управител какво и кого управлява?... Каква ефективна работа върши, за да получава заплата – във фактически неработещите предприятия в Русе, Стара Загора, Сливен и Пловдив, както и в Кюстендил, в момента работят не по-малко,според данните на докладите, от около 25 човека – при средна заплата от 400лв., само ФРЗ без начисленията за ДОО, е около 10 000лв. месечно, а с начисленията за ДОО и ЗОК сумата е не по-малко от 13-14 000лв. месечно, т.е. за 1 година тази сума е 170-190 000лв. разпилени пари за хора, които не работят и не вършат нищо, с което да способстват за приходи на ССБ. Като се сложат допълнително средствата за издръжка – командировки, издръжка на автомобили /ремонт, горива и пр./, телефони, отопление, вода и пр., които разходи са не по-малко от 100-120 000лв. годишно излиза, че само закритите предприятия струват на Съюза не по-малко от 300 000лв. годишно. Говорим,че нямаме средства, а пилеем безразборно, за да поддържаме, меко казано, “храненици” на ССБ – искам да бъда разбран правилно. Нямам нищо против личностите на тези хора, но за мен делото на ССБ е много по-важно, отколкото личното уреждане на една шепа хора.
4.От данните в документите на ОС е видно,че производството особено през последните години, продължава да спада. В отчетния доклад за дейността на УСПЕХ ССБ ХОЛДИНГ ЕООД се говори за реализирани изделия в чужбина в цифрови изражения като цена, но не се говори каква е себестойността на продадените изделия, и лично аз съм убеден,че износът ни е на загуба, тъй като ако не беше така, предприятията, които изнасят, щяха да реализират добри печалби във валута. Мисля,че ние изнасяме не толкова да печелим, а да върви алъш-вериша и да се бием в гърдите,че правим износ. Мисля,че пo този въпрос трябва да се обсъдят нещата много по-обстойно.
5.Бях предложил и продължавам да поддържам предложението си – предприятията в Плевен и Шумен да бъдат обединени, защото продукцията им е взаимосвързана и е абсолютно безсмислено да се поддържат 2 предприятия за тази дейност. Искам да кажа,че всъщност предприятието в Шумен печели от загубата на предприятието в Плевен, защото фактурира литографирана ламарина в гр.Плевен, а от тази ламарина, която Плевенското предприятие включва в цената си с печалбата на предприятието в Шумен, се изработват капачки,които стават с прекалено висока себестойност, неконкурентни са на пазара и се трупат пасиви за крайния производител. Отделно се харчат пари за поддръжка на 2 администрации, на вътрешно-ведомствени превози,които допълнително утежняват цените и се стига до непродаваемост на продукцията и до загуби. В тази насока не считам за уместно и продажбата на обособен парцел от територията на Шуменското предприятие, защото по този начин ще се намали възможността за бъдеще да се обединят тези предприятия.
Смятам,че трябва въпросът да се обсъди, да се обединят двете предприятия по възможност на една площадка, да се реши къде точно с оглед икономическия ефект и горивата, ще се съкратят на половина административните разходи, разходите за вътрешно-ведомствени превози и пр., като не бива да се пристъпва към никакви продажби на територии от тези две предприятия, докато не се реши този въпрос.
6.От документите за заседанието на ОС е безспорно,че кредитната задлъжнялост не е намаляла, нещо повече – се е увеличила, което говори за, извинявам се, неспособност на ръководството да управлява паричните потоци, както и производството.
7.По въпроса за наемите, е смешно да се говори за това,че по места оставали управители, за да договарят и събират наеми. Навсякъде, където се сключват договори за наем, наемателят по договор се задължава да превежда наема на наемодателя по банков път, и не е необходимо някой да се води на заплата, за да събира пари и да ги превежда на ССБ. Това създава условия за абсолютна корупция, защото управителите по места могат спокойно да договарят официално много по-ниски наеми в полза на наемателите, които от своя страна да им плащат комисионни за тези ниски наеми. Нямаме доказателства за това, но възможността е налице и аз лично не изключвам на много места тази възможност да е реалност. За целта следва към ЦУ на ССБ да се създаде работна група, която да обсъжда и определя наемите и те да се сключват директно от Председателя на ССБ. Така е решен въпроса в НПК на Слепите и по този начин е премахната възможността за каквито и да е корупционни схеми по места, а от друга страна, се създава и възможност за централизирано следене на наемните договори и актуализиране на наемите, което в момента е просто невъзможно.
8.В стопанската сфера не е посочено каква оптимизация е направена, като дори от доклада на КС се установява,че тук-там се поддържат архаични длъжности, както напр. в Успех ССБ София, където се получават заплати залудо и се създават също условия за корупция и измами.
9.В доклада на УС относно стопанската дейност липсват каквито и да е мерки във връзка с настъпващата и задълбочаваща се стопанска криза – отново се говори за продажби на имоти, за нужда от средства и за подпомагане на съюзни предприятия в рамките на 4-5 млн.лв., което от своя страна означава обезкръвяване на ССБ. Не може да се приеме за нормално делегиране права на УС да се продават имоти,без предварително да се знае кои са те и да се дават права за безконтролна продажба, каквато се преследва – в края на краищата, който е виновен за финансовото ни затъване, ако е кадърен, следва да намери начин и за изплуването ни, и нека да има доблестта да каже пред всички нас какво точно ще се продава и на каква минимална стойност, защото пак ще се получат историите с филиала в Казанлък и тем подобни изпълнения.
ІІІ. По отношение на организационната дейност – смятам,че е необходимо обсъждането на териториалното разпределение на организациите и в регионален и в териториален аспект, следва да се престане с обсъждането възнаграждението на регионалните председатели според броя на ТСО.Ако трябва ТСО следва да се укропнят и да се изплащат по-високи хонорари на председатели и сътрудници, защото за тези мижави хонорари трудно се намират способни кандидати за вършене на работата и практически ако някъде работата куца, то е в низовите звена, където за 30-40лв. месечно не може да се намери свестен сътрудник, който би давал тези пари само за пътни разходи до работа и обратно. Не е необходимо регионалният председател да бъде застрашен по отношение заплатата си от закриването на някое ТСО. Считам,че в тази насока следва да се обсъди промяна на тази архаична система.
Искам да изтъкна още и следното –
1.Уставът на ССБ следва да се преосмисли – в този Устав има редица тоталитарни заемки – трябва да се въведе отново мандатност и то относително кратка. В Устава има положения, които не са дефинирани какво означават, напр. бих посочил разпоредбите в чл.45 и 46 от Устава, където се говори за “злоупотреба с доверието” и “уронване доброто име и престижа на ССБ”, като никъде в Устава не е обяснено какво означават тези понятия, и просто за всички това е възможност за лична саморазправа, каквато за съжаление има не малко в нашите редици. Съществува и едно понятие “възстановяване на членството”, което правно не може да се обясни – щом като едно членство е прекратено, то може да се възстанови единствено при обжалване до съда, но не и от орган, който го е прекратил. И поначало не може да има възстановяване там, където нещо е прекратено. Има и още редица други слабости в Устава , на които няма да се спирам.
2.В организационната дейност, а и в стопанската дейност не е посочено какви проекти са били защитени, как са били усвоени, има ли констатации за нередности, за каквито се говори навсякъде между членовете, ето защо аз като член на ОС настоявам да се даде отчет относно тези проекти – с каква насоченост са били, какво е усвоено, има ли нередности и какви.
3.Смятам,че в нормативните актове на ССБ и в Устава не е застъпено недопускането на конфликт на интереси, какъвто конфликт безспорно е налице в НЦРС гр.Пловдив и организациите, с които той е в договорни отношения,тъй като г-н Стефан Данчев фактически договаря със себе си в качеството си на ръководител на НЦРС и на председател на Фондация и друга НПО. По аналогичен начин стои въпроса и с г-н Долапчиев, който като председател на ССБ е ръководител на г-н Мирчев – управител на Холдинга, а от друга страна, г-н Долапчиев е подчинен на г-н Мирчев в качеството си на управител на Сливенското предприятие. По същия начин стоят и нещата с членовете на УС – те получават заплата от ССБ,чийто председател е г-н Долапчиев, и в същото време участват в колективния орган на управление – според мен, в УС не следва да участват лица, които са на щатна заплата към ССБ или Холдинга, защото са зависими от ръководството и конфликта на интереси е очевиден.
ІV. По отношение рехабилитационната дейност и почивното дело:
1.Искам да изтъкна,че благодарение на управителите на базите в Обзор и Шипково, тези бази се развиват относително добре, но искам да обърна внимание,че това се дължи най-вече на самите ръководители на базите, които отделят средства за поддръжка на съоръженията и за подобряване на оборудването. В тази насока трябва да отбележим със съжаление,че ССБ пряко по никакъв начин не подпомага базите и въобще почивното дело, което наистина е жалко, тъй като правото на почивка е конституционно право на всеки гражданин, а още повече на хората с увреждания, които по тази причина се нуждаят от по-голяма рехабилитация.
2.По отношение НЦРС в гр.Пловдив считам,че там нещата въпреки всичко, не вървят както трябва, защото самият факт,че за рехабилитацията на 21 слепи членове са похарчени около 90 000лв., говори за неефективност – за толкова пари би следвало да се рехабилитират неколкократно повече пъти хора. С оглед констатациите на КС на ССБ,обаче, там следва да бъде извършена много обстойна проверка, за да се избегнат последващи злоупотреби и да се потърси отговорност, ако наистина злоупотреби са извършени.
3.По отношение на Рех.базата в гр.Дряново – просто ще кажа,че нямам думи за безхаберието – около и повече от 10 години тази база се ремонтира,влагат се средства, като по данните и от доклада на УС , и на КС е ясно,че са похарчени около или над 600 000лв. Отделно заплати за обслужващ персонал и пазачи, и все още базата е доникъде, а е и съвсем нормално СМР извършени преди 5-6 години да се поразят от престоя им на открито, както и оборудване ,закупено също преди толкова време, да остарее и морално , и физически. В тази насока следва да се поставят разумни срокове и да се следи изпълнението на обекта, като се потърси отговорност от виновните за досегашното протакане на нещата, защото боя се, че там също са потънали доста средства, които са отишли незнайно къде.
V. С настоящото се обръщам към ръководството на ССБ във всички сфери: Дами и господа, много от вас са в управителните органи на Съюза повече от 7-8 години, като има и такива, които са от 4-5 години – аз ви питам и ви моля да се вгледате в самите себе си, какво направихте за този период Вие за ССБ? Слепите хора са вече почти изцяло вън като работещи в системата на ССБ и безработицата между слепите е над 95%, нови членове постъпват много малко, защото реално нямат интерес от членуването – ССБ нито може да им осигури работа, нито може да им даде някакви социални придобивки. Стопанската ни дейност е в разруха – всички предприятия работят на загуба, повечето от половината са вече закрити, продължава порочната практика в закрити предприятия да се поддържа ненужен персонал ,както аз ги наричам “храненици” на Съюза, създаде се една развойна база, която повече или по-малко за мен е недоносче, допуска се грубо нарушаване на редица принципи на демокрацията в ССБ, като очевидно се толерира тоталитаризма, допускат се и злоупотреби, не се поддържа строга централизирана система на договарянето, предлага се тотална разпродажба на съюзно имущество без контрол какво и на каква цена ще се продава, липсва прозрачност и в тази насока и по отношение заседанията на УС, последният приема решения да не се дава гласност на недопустими действия във връзка с разходването на средства по проекти, доколкото зная, една от трите ни рех.бази се ремонтира вече повече от 10 години и въобще аз питам – какво направихте като ръководство за слепите хора в България? Призовавам Ви – не допускайте продължаването на разрухата, а ако считате,че не можете да се противопоставите ,бъдете достойни и си дайте оставките! Призовавам всеки един от ръководния персонал в ССБ да се замисли върху всичко това, защото просто не е честно имущество, събирано в продължение на 80-90 години да се разпилее за 5-10 години. И нека не забравяме,че колкото и да е неприятно – след нас идват подрастващи незрящи граждани и деца, на които все пак трябва да оставим нещо, за да не ни прокълнат някой ден.
VІ. С оглед гореизложеното предлагам следните проекто-решения:
1.В срок до 20.12.2009г. да се проведе ново заседание на ОС на ССБ, което да има дневен ред – Актуализация на Устава, като се въведат ограниченията за конфликт на интереси, легално да се дефинират някои понятия в Устава, като “злоупотреба с доверието”, “Уронване доброто име и престижа на ССБ” и др.; Да се въведе мандатност във всички нива на управление, Да се обсъди и приеме антикризисна програма на ССБ; Да се обсъдят проблемите и се реши какви мерки да се приемат в стопанската дейност въз основа на доклад и изслушване на управителя на дружеството В.Мирчев, защото не е редно да се вземат решения без неговото мнение и становище, както и по други въпроси,вкл. и по въпроса - “Ще се продават ли недвижими имоти, конкретно кои, на какви минимални цени и как ще се използват набраните средства”. За целта да се сформират комисии по промяна на Устава, по изготвяне на антикризисна програма и относно състоянието на стопанската дейност, както и по въпроса за необходимостта и потребността на недвижимите имоти на ССБ.
2.Да се задължи УС на ССБ до следващото заседание на ОС съгласно т.VІ.1 по-горе да представи анализ и предложение за съдбата на инструменталното звено в гр.Русе, като по този въпрос също се представи доклад и от управителя на дружеството г-н Мирчев.
3.Да се внесе в ОС предложение за реорганизиране на ТСО, ако трябва и на РСО, с цел укропняването им, намаляване броя на териториалните и регионалните председатели и промяна във връзка с това в заплащането, като се променят съответно и вътрешните нормативни актове, като въпросът се обсъди на следващото заседание на ОС.
4. - ОС на ССБ отказва да приеме предложенията относно дъщерните дружества – разпродажбата безконтролно на недвижими имоти и разпределянето на средствата, както е предложено в доклада относно стопанската дейност. - Задължава УС на ССБ, Председателя на ССБ и управителя на УСПЕХ ССБ ХОЛДИНГ ЕООД да внесат съвместна докладна записка в ОС, в която да се посочат детайлно конкретните нужди на всяко дъщерно дружество, възможностите за финансиране с обосновка за възвращаемост на вложените средства и източниците за набиране на тези средства. - В срок до следващото заседание на ОС да се направи анализ на извършените СМР и други работи по Рех.базата в гр.Дряново, оставащите за изпълнение видове работи, тяхната стойност и срокове за изпълнение, респективно за въвеждане в експлоатация на базата, като се предложат съответни решения в тази посока.
5.Задължава до следващото заседание на ОС председателя на ССБ, Гл.счетоводител на ССБ и управителя на дружеството г-н Мирчев да внесат детайлна информация за задлъжнялостта на Съюза като цяло и на дъщерните дружества, като се посочи план за погасяване на задълженията, източниците за набиране на тези средства и срока за погасяване на дълговете, както и степенуването на тези задължения според тежестта им, сроковете и пр. Тези лица да внесат в ОС съответни предложения за обсъждане и приемане на решенията.
Всичко това е необходимо с оглед привеждане на ССБ в съответствие с настоящите условия в страната. В следващото заседание на ОС председателят г-н Долапчиев да внесе отчет за получените от Републиканския бюджет средства по години от конституирането на ОС, за това как са разходвани тези средства, какво има да се получи до края на тази календарна година и къде се планират да се разходват. Също така г-н Стефан Данчев да внесе докладна записка относно сумите, постъпили в НЦРС. Да посочи приходоизточниците на всички средства, начина на разходването им по пера и резултатите от разхода на тези средства, без да се отчитат като рехабилитирани лица, на които е плащано реално или фиктивно средства за рехабилитация, като председатели и членове на ТСО, каквито случаи има немалко. Да се задължи председателя на ССБ и Гл.счетоводител да дадат отчет за получените суми по проекти, от кого, в какъв размер и начина на оползотворяване, като имат готовност в следващото заседание на ОС да отговарят и на въпроси във връзка с това.
Уважаеми пълномощници, считам,че тези въпроси следва да се обсъдят много внимателно, апелирам за безпристрастност и защита единствено и само интересите на Съюза, а не и личните интереси или интересите на приятели и шефове, като се обръщам към Вашата съвест и добронамереност и Ви желая ползотворна работа. Надявам се,че гласът ми няма да остане като в пустиня.С уважение:………………………

20 юни, 2009

ОЩЕ КОНСТАТАЦИИ НА КОНТРОЛНИЯ СЪВЕТ НА ССБ

По Сигнала на Веселина Г. Чанева бивш технически сътрудник на РСО – Бургас до Министерството на Държавната Администрация и Евроинтеграцията.
С копие до КС на ССБ с молба да се извърши цялостна проверка относно изпълнението и разходването на средствата по спечеления от ССБ проект “Създаване на ефективен модел за социална – икономическо развитие на териториалните структури на ССБ”, който проект се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Административен капацитет” съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Стойността на проекта е 227 488,27 лв.
В сигнала се твърди, че до голяма степен се имитира дейност, съставят се документи с невярно съдържание т.е. че отразените в документите факти и събития в голяма степен не са се случвали.
Твърди, че ресурсния център се е облагодетелствал с не заслужено големи суми – пари.
Чанева твърди, че нейното име се използва в Протоколите като обучавана въпреки че е напуснала съюза.
Твърди, че много от районите и териториалните председатели не са обучавани. Не отговарят на действителността отразени в отчетните документи факти. Вместо обучение в Рех. Центъра в гр. Пловдив от по три или пет дни са оформени разходо оправдателни документи за по десет и повече дни.
При извършената от КС документална проверка и проведени разговори с повечето от участниците като целева група на проекта установихме следните факти и обстоятелства.
Списък на ресурсния център и на получените от тях възнаграждения за дейността си по проекта извършили оперативни конслутации по въпроси касаещи дейността на регионалните и териториалните организации.
Ръководител на проекта - Васил Трифонов Долапчиев – с месечно възнаграждение от 680лв. до приключване на проекта.
Към датата на проверката месеци преди приключване на проекта на същия са изплатени 12 хонорара на обща стойност - 8160 лв.
Координатор на проекта – Диана Георгиева Тодорова – с месечно възнаграждение от 640лв. към датата на проверката е получила - 7680лв.
Конслутант – Петранка Иванова Бешкова изплатени общо към датата на проверката – 3600лв.
Фисилитатор по проекта и съставител на Сборник нормативни документи - юрист консулт при ССБ Росица Димитрова Гогова към датата на проверката са и изплатени - 1290лв.
Всички останали членове към датата на проверката са получили суми както следва: Стефка Йорданова Стойчева обучител за работа с интернет и компютърно обучение – 2080лв.,
Роза Костадинова Янчева счетоводител по проекта - 1920лв., Павлина Каменова Стефанова – възнаграждението и включва месечната заплата в размер – 300лв. и хонорари по 110лв. на всяко проведено мероприятие,
Тодорка Йосифова Гушкова – конслутант по сборник “Нормативна уредба” – 588лв.,
Петър Славков Стайков лектор – 720лв.,
Владимир Маринов Радулов лектор – 720лв.,

За тази информация Председателя на КС отправя две поредни искания. Десет дни след първоначалното искане В. Долапчиев връща в касата на ССБ с приходен касов ордер №80 от 04 03 2009г. ежемесечно получаваното от него по проекта възнаграждение в общ размер 8160лв. В ордера е отразено, че сумата се дарява поради липсата на Акт за дарение не става ясно каква е волята на дарителя. Във връзка с проверката за извършените СМР в Рех.база Дряново два месеца по-късноми бе представен ордер от гл. счетоводител със същия номер за същата сума, но в него е отразено или дописано, че сумата се внася в касата на ССБ за да се погасят част от дълговете за неизвършено СМР от страна на фирма "Маркетстрой". На заседание пред УС и КС та ССБ председателя на ССБ заяви, че сумата от 8160 лв. получени от него, не е дарена а е внесъл за погасяване на част от гореспоменатите задължения на "Маркестрой".
По повод на тази проверка Председателя на КС на ССБ изиска писмени отговори и копия от Протоколите от всички районни Председатели за това как е протекло обучението по какъв начин са били обучавани в какви учебни мероприятия са взели участия те и техни колеги от районите, какви възнаграждения са получавали.
От представените на проверката протоколи за извършено обучение - конслутации безспорно се установи, че бившият технически сътрудник В. Чанева действително е посочвана в протоколите като обучавана въпреки, че по това време тя не е служител в ССБ.
Видно от протокол с датата 30.09.2008г. Роза Янчева извършила конслутация в РСО – Бургас на 15 и 16 09.2008г. на председателя Атанас Петров и на сътрудничката му В. Чанева. Същата по това време не работи в ССБ считано от 01.08.2008г. Няма как и както самата заявява да е била конслутирана по това време и по този проект. Видно от съдържанието на друг протокол по същото време 15 и 16. 09.2008г. отново Чанева е консутирана този път от Петранка Бешкова.
Интересно е да знаете как са били обучавани в Бургас на място А. Петров и Б. Монева. За тях са били съставени протоколи за 11 и 12 ноември 2008г., “конслутирани” от Селев и Гушкова.
Уточнение Монева по това време не е сътрудник на РСО – Бургас а председател на ТСО и в този ден на 11.11.2008г.се е провеждало отчетно годишно събрание на ТСО – Бургас. Няма как да са обучавани, събранието е ръководено от Бинка Монева в присъствието на А. Петров. От отговора изпратен до КС от Петров става ясно че в РСО и териториалните му структури не са провеждани мероприятия обучения и конслутации на място. Изпратени са му копия от протоколи за такива конслутации с невярно съдържание. Протоколите предварително са били подписани от някои друг - изпратени са им подписани протоколи от тяхно име за нещо в което не са участвали. Не е необходимо човек да има юридическо образование за да му стане ясно че това е документно престъпление.
Видно от протоколи съставени на 30.09.2008г. В. Долапчиев 24 и 25 септември 2008г. конслутирал Д. Желева председател на РСО – Ст. Загора и нейната сътрудничка Гергана Господинова. Конслутацията протекла 8 часа - няма как да е била проведена тъй като на 25. 09.2008г. В. Долапчиев е председателствал събрание на УС на ССБ а Д. Желева е член на УС на ССБ. В същите дни са били обучавани и от П. Бешкова.
От отговора на председателя на РСО – Смолян се твърди, че в РСО – Смолян и структорите му не са провеждани конслутации и обучения на място. Независимо от този факт протоколи са съставяни в един от същите е отразено, че на 23 и 24 октомври 2008г. Бешкова е обучавала председателя и сътрудника който един от тези дни са били на годишно отчетно събрание в гр. Девин и няма как да са били конслутирани за посоченото време.
Председателя на РСО – Русе отговаря, че на място не са извършвани конслутации и не са провеждани обучения. Независимо от този факт са представени и оформени протоколи с обучаващи и конслутиращи - Бешкова, Селев, Стефанова и Долапчиев. Председателя на РСО – Русе законосъобразно е отказал подписването на тези протоколи. В почти всички подобни случаи конслутации не са провеждани. Това се потвърждава от изпратените ми Справки и Протоколи. Отчета за проведените годишни отчетни събрания на ТСО направените служебни справки и др. следва да добавим, че Петранка Бешкова в отделни периоди от време съвпадащи с нейните пътувания е била в отпуск по болест или е ползвала отпуск на друго основание. Една част от мероприятията по проекта са реализирани в НЦРС гр. Пловдив като партньор по проекта. От проверката на място и от представените ни документи установих ме следното:
Управителят на НЦРС Стефан Данчев по проекта е получавал ежемесечно възнаграждение.
На 29.12.2008г. е възстановил в касата на центъра с приходен касов ордер №232 сумата от 8780лв. дарение липсва акт за дарение не е ясна волята на дарителя липсват реквизити на ордера липсва неговия подпис подписан е от гл. Счетоводител на приел. Трудно ни е да приемем, че Данчев се е сетил да върне или да дари тази сума преди това да стори председателя на Съюза. Но от факта че касовата книга в НЦРС е приключена на 20.03.2009г. това дава възможност във нея да се правят добавки и поправки още повече че този ордер е последен за годината и така нататък. След обяснението на управителя на НЦРС пред заседание УС е КС на ССБ, състояло се в периода 28-31.V.2009 г. става ясно, че така дарената от него сума не е от хонорари по ОПАК, а е икономия от средства по проекта. Не става ясно тогава в качеството си на какъв е дарил тези средства.Реализирани ли са други излишъци от средства и каква е тяхната съдба.
И в двата случая на дарения направени от страна на Долапчиев и Данчев не става ясно от какви мотиви са били тласнати да извършат това благородно дело.
Но все пак може би сме длъжни да им благодарим независимо, че през предходните години не са дарявали средства от доходите си получавани от заплати и хонорари.
От справката по документите излиза, че районни и териториални председатели и техни сътрудници са били многократно обучавани в НЦРС за период от три дни до две седмици. От допълнителните справки и конслутации установих ме че много от тези дни са посочени произволно и че на участниците не са изплащани командировачни разходи от по двадесет лева дневно както това е отразено в оформените и отчетени разходо – оправдателни документи.
РСО – Ст. Загора председател и сътрудник шест дни от 12 до 18 май 2008г. изплатени им по 120лв. дневни плюс пътни разходи. И от 05 до 18 март 2008г. по 280лв. плюс пътни.
Паунка Пеева ТСО – Добрич от 19 до 24 май 2008г. 120лв. дневни плюс пътни. И от 03 до 16 април 2008г. 280лв.
М. Бърчинкова РСО - Смолян от 30 юни до 05 юли 2008г. 120лв. командировачни плюс пътни разходи. Същата и председателката Патрингова са обучавани от 18 март до 01 април 2008г. по 280лв.
Тодор Радев РСО – Сливен от 05 до 18 март 2008г. 280 лв. плюс пътни.
Картулева и сътрудник РСО – Благоевград от 25 до 31 май 2008г. по 120 лв. и по 29,60 пътни. И от 05.до 18 март 2008г. по 280лв. плюс пътни.
Павлин Ангелов и сътрудник РСО – Плевен от 02 до 07 юни 2008г. по 120 лв. плюс пътни 49,60лв. И от 03 до 16 април 2008г. по 280лв.
Б. Монева ТСО – Бургас от 08 до 14 юни 2008г. 120лв.
Диана Тодорова координатор за 14 дни 280лв.
А. Петров и В. Чанева РСО – Бургас от 18 март до 01 април 2008г.по 280лв.
Б. Лазаров и сътрудник РСО – Кюстендил от 19 март до 01 април по 280лв.
П. Стефанова от 19 март до 01 април 2008г. 280лв.
Камбурова от 16 до 25 април 2008г. със сътрудник по 200лв.
Катя Кражева – Г. Оряховица от 16 до 25 април 2008г. 200лв.
Не е необходимо да изнасяме цялата събрана информация за да стане ясно, че едва ли не през почти цялата 2008г. и до средата на месец май 2009г. в НЦРС и по местонахождението на ТСО са се провеждали мероприятия по проекта. От обясненията и информацията дадена ни от целевата група стана ясно, че мероприятия от шест, десет и четиринадесет дни не са провеждани. Нито един от конслутираните освен пътни разходи не е получавал дневни от по двадесет лева за посочените присъствени дни.
В действителвност участниците са се хранили в НЦРС, но не сме извършили проверка на така събраните средства и каква част от тях е израходвана и реализирана ли е икономия.
Контролния Съвет ще иска пълна отчетност от страна на Рех. Центъра за получените и изразходваните средства за да отговорим каква е съдбата на оправданите но не разходвани в действително средства или за какво изобщо са били изразходени. Някои би казал че това е начин да постъпят средства в системата. Категорично се противопоставя ме на подобно схващане тъй като има много по коректни и законови начини. В конкретния случай все още не е ясно каква беше ползата за обучаваните и какви и колко точно средства остават в системата и още по малко за какво ще бъдат разходвани. На проверката за сега са известни тези факти които ви изнася ме. Какви средства са получили обучаващите ни за свършената от тях работа. Ясно е че ако Министерството извърши проверка ще бъдем принудени да връщаме средства. При участието ни в други проекти ще бъдем гледани под лупа като нежелан партньор.

СТЕФАН ДАНЧЕВ В БГ ЕВРОПЕЕЦ ЗА ПРОЕКТА ПО ПРОГРАМА ФАР

http://dox.bg/files/dw?a=da8a7f1c56

13 юни, 2009

ОТВОРЕНО ПИСМО ОТ АСЕН СТОЯНОВ от април.2005

ЧРЕЗ
ПРЕДСЕДАТЕЛИТЕ НА
РАЙОННИТЕ СЪЮЗНИ ОРГАНИЗАЦИИ
И СПИСАНИЕ “ЗАРИ” ПЕЧАТЕН ОРГАН НА ССБ
ДО
ГОСПОДИН
ВАСИЛ ТРИФОНОВ ДОЛАПЧИЕВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СЪЮЗА НА СЛЕПИТЕ В БЪЛГАРИЯ
ТОЙ И:
ЗАМ.ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СЪЮЗА НА СЛЕПИТЕ В БЪЛГАРИЯ
УПРАВИТЕЛ НА “УСПЕХ - ССБ” ЕООД
УПРАВИТЕЛ НА “УСПЕХ – ССБ” ЕООД - КЛОН СЛИВЕН
ГЛАВЕН РЕДАКТОР НА СПИСАНИЕ “ЗАРИ”

ОТВОРЕНО ПИСМО

Многоуважаеми господин Трифонов,

Преди всичко, искам най-учтиво да те помоля за извинение, ако съм пропуснал някой от постовете, които заемаш. Все пак, аз съм доста в страни от съюзния живот, тъй като така пожела ти, умело прикривайки се зад колективния орган.

Провокиран съм да ти напиша това писмо, защото съм длъжен да разсея някои съмнения, около моята скромна личност. Разбрах, че неотдавна си получил анонимно писмо, за автор на което съм обявен в определен кръг от съюзните среди. Веднага искам да те уверя, че когато Асен Стоянов пише писма, той ги подписва и ако е необходимо си плаща за това. Ще ти бъда безкрайно благодарен, ако ме снабдиш с едно копие от това прословуто писание, тъй като доколкото съм запознат със съдържанието му, там наистина са изказани мисли, съвпадащи с моето мнение, относно предстоящата съюзна надпревара, кой да води бащината дружина.

Ако паметта ти е достатъчно здрава, ти не може да не си припомниш, че когато ме запитахте на конгреса, който те короняса, дали признавам конгресните решения, аз отговорих - “да”, но с уговорката че същите тези хора, които са в залата много скоро ще се чудят, как те да организират извънреден конгрес /сега ОС/, за да те свалят. Е, ако не знаеш, а и няма от къде да знаеш, защото смразяващия ужас и страх, който предизвикваш у твоите послушници, /които ти без никаква свенливост определяш с най-обидни квалификации пред външния свят/, едва ли биха посмели да ти покажат по какъвто и да е начин, колко много те ненавиждат и колко много не те искат вече. Та с една дума, това мое пророчество отдавна е факт. Всъщност, те щяха да те детронират още на миналото ОС /конгрес/, но нали предателството в нашите среди не е по-малко, отколкото на друго място, каузата не успя. Намери се един от твоите “верни” лакеи и внесе предложение за още една “гениална” промяна в Устава на ССБ и главата ти не падна. И това беше най-справедливото и логично наказание, което си самоналожиха за още четири години ”верните ти” поданици. Трагедията тук е, че около 50-тина души, по-голямата част от които добре познавам (имам предвид техните свръх скромни възможности), решават съдбата на около 16 000 души, които нямат никаква вина. Познавам и теб много добре, наблюдавал съм те на всички съюзни форуми където ти неизменно присъстваше. Твоето предприятие, /управител на което стана с подла измама с прословутите магнетофонни записи, които пускаха по адрес на предшественика ти в негово отсъствие, както всъщност се короняса и в ССБ/ винаги беше последно, постоянно хленчеше за пари, непрекъснато доказваше колко си безсилен като стопански ръководител, нелоялно конкурираше колегите си, но все успяваше да обърнеш всичко на майтап с няколкото прословути сливенски лафа, които непрекъснато пробутваше и за мое най-голямо изумление те винаги минаваха. Не само това, имало е случаи, ти много убедително да застанеш на трибуната и да кажеш, че: съгласно еди си кой закон, еди си кой член и алинея, даден казус не стои така, а по друг начин. Аз много усърдно съм си записвал и най-често се е оказвало, че няма такъв член и алинея, дори веднъж си спомням, че не намерих и такъв закон. Смея да те уверя, че много добре работя с програмния продукт “Норма”. Но аз май се увлякох.

На предстоящото ОС на ССБ, отново се подготвя кампания за твоето бламиране. Случайно дочух, кои са номинираните да заемат твоя основен пост, изразих становище и то е искрено, че е по-добре да си останеш ти отколкото да бъде избран някой от тях. Именно това мое мнение е послужило като повод някой да имитира писмо, уж написано от мен. Не мога да си представя само каква е целта.

А сега искам да разсея и някои други твърдения, които се разнасят из съюзния ефир по мой адрес. Много упорито се говори, че дължа пари на ССБ. Да, по твоите сметки аз може и да дължа пари, но по моите – не. Първо ти ми увеличи неправомерно наема три пъти. Второ, аз съм направил подобрения на съюзното жилище, които далеч надхвърлят даже и увеличената наемна цена. Трето, аз съм заплащал всички разходи направени за поддръжка на етажната собственост и за общите ремонти, въпреки че собственик на жилището е ССБ. Накрая бях отстранен от него. Отчет за направените разходи прилагам към твоя екземпляр. А запитвал ли си се някога, ти колко дължиш на ССБ уважаеми г-н Трифонов?!...

Няколко реда за твоята кадрова политика. Неотдавна разбрах, дето си се оплаквал, че съюза нямал кадри. Това е едно много любопитно твърдение. Може би затова ти си се окичил с толкова много титли. Да, в съюза няма кадри, които да покриват твоите изисквания и добре, че ги няма. Представям си какво ще стане с тази организация, ако начело на всяко едно нейно поделение застане по едно Трифоновче. Тогава Бухенвалд ще изглежда пред ССБ като база за отдих.

Добре започна да подменяш някои от управителите на клонове, интересно обаче, защо започна с най-добрите и тези, които за разлика от теб, пълнеха съюзната хазна, за да можеш да харчиш и да се разхождаш на воля по света и у нас. И тук отговора е ясен, на първо място, трябваше да се намери пост за едно лице от прословутата фамилия Попови, /между другото много внимавай с този клан/. И съвсем не е вярно, че в Дряново се радвали за отстраняването на управителя. Аз често ходя там, имам и много приятели, /за разлика от теб де/, та мога да ти кажа, че тоя дето ти го е докладвал, същия той преди това, нали се сещаш какво му лижеше /без извинение за израза/ на отстранения управител. Между другото същия този “докладчик”, май нещо е готов да нагази лука, щото сега разбрах, че иска да измести човека от клана и да се настани той на управителския стол. Обясни му, че тия работи така не стават, и да внимава, къде е тръгнал, да се забърква. Иначе, що се отнася до радостта и веселието, едва ли можеш да си представиш, каква радост и какво веселие ще настъпи след твоето детрониране. На второ място, трябваше да се махнат пък неудобните и изгоря главата на управителя /уж под формата на пенсиониране/ на другото предприятие, дето ти пълнеше хазната и на което дължите доста пари. Все още не е ясен хода ти със софийския клон, ама сигурно ще се разбере скоро.

Та като заговорихме за Попови, нека започнем от там. Не знам на каква цена си им отдал почти цялата съюзна сграда ведно с почти целия двор и прилежащите постройки, но се говори, че е за 40 000 лева годишен наем. Знам само, че една друга сродна организация, само от един магазин без да ти казвам кой и къде, взема годишен наем в размер неколкократно по-голям от този. И за да се избегне всякаква спекулация с факта, че са извършени някакви ремонтни дейности и подобрения, /които те си ги ползват естествено/ - същото се отнася и за цитирания магазин. Ако тази наемна цена е истинската, то работата много силно мирише на прокурорско мастило. Това ухание се засилва и от факта, че за да освободиш терена на въпросната фирма, ти с абсолютна безотговорност и лекота, изхвърли на боклука много ценно съюзно имущество, резервни части за звукозаписната техника за хиляди долари и ценен съюзен архив. Освен това, вече на собственото място на ССБ на ул. “Аспарух” в идеалния център на София се издига една красива седем етажна сграда, 50 % от която по силата на предварителните договаряния, трябва да е собственост на ССБ. Не знам, ама ми се струва, че и тук малко понамирисва на прокуратура. За сега злите езици говорят, че си успял да издействаш от тази сграда само две апартаментчета, едното разбира се за теб.

Тревожно звучат и твърденията, че ССБ като цяло дължи и няколко милиона дългове към различни държавни институции. Искрено ми се иска поне това да не е вярно.

И нещо много сериозно.
Господин Трифонов,
Ти нямаш абсолютно никаква заслуга в изграждането и не си положил в огромния съюзен градеж нито една капка хоросан. Ето защо, си избий налудничавата идея да продаваш съюзни недвижими имоти. Доколкото разбрах вече дори водиш преговори за продажбата на основния производствен корпус в клон Шумен. Ето, с този управител /портиер/, например можеше да започнеш кадровата си каскада, за да не се налага да продаваш предприятието под предлог за лошо стопанисване или липса на перспектива. Просто си избий тия мисли от главата и по този начин няма и да ги изговаряш на глас. Ужасното тук е друго, че вие дето трябва да организирате производствената дейност в ССБ, сами не вярвате в нея или не искате да вярвате, май за да можете да започнете да продавате. Дано все пак се намерят хора, които да те спрат, защото баснята, че нашите предприятия нямали перспектива отдавна е остаряла и мисля, че аз ви бях доказал, как едно предприятие може да работи. Освен това, не ми е ясно защо харчиш съюзните пари да се разхождаш по света, след като завръщайки се от там, ти докладваш точно обратното на онова, което си видял, а може и така да са ти предали нещата, защото ако преводача е същия…

Нашия модел на трудоустрояване представлява изключителен интерес за много страни, които отдавна са решили проблемите с рехабилитацията, интеграцията и доходите на увредените си лица, но се оказва, че това не е достатъчно. И те също като останалите хора желаят да се трудят и да бъдат полезни. Точно поради тази причина бе проявен огромен интерес, към българския модел, който вие с всички сили искате да унищожите.

Може би ще се запиташ, от къде на къде точно аз ще ти задавам въпроси и ще те поучавам. Мисля, че имам това право, защото мога с цифри и факти да разкажа какво съм работил и направил за ССБ, но ще ми е много любопитно един ден ти какво ще отчетеш. Освен това, колкото и нескромно да ти прозвучи, след моето напускане на последния пост, който съм заемал в ССБ, както моето предприятие, така и системата тръгна стремително надолу, а през двата мандата, в организацията където сега работя – посоката е обратна и това ти много добре го знаеш. Когато бях зам.председател на Управителния съвет на ФРСИ /сега Агенция за хората с увреждания/ – Фонда нямаше нито една стотинка дефицит. Моето уволнение от там, по категоричен начин бе признато за незаконно от въззивния съд и е само въпрос на още малко време, да се произнесе и касацията. Ето защо определено считам, че имам право да питам и да се интересувам, защото ти и твоето управление съсипва и мой труд положен през годините в тази, и за тази иначе доста стабилна организация.

Многоуважаеми господин Трифонов,
За мен е безпределно ясно, че на предстоящото ОС на ССБ, въпреки големите усилия, които се полагат и “свръх дискретността”, която уж съществува, твоето бламиране няма да мине, защото номинираните кандидати не могат да ти бъдат алтернатива. Освен това горчивата чаша, която си наляха избирателите ти, все още не е изпита до дъно. Отново ще се повторя, но колкото и да е нескромно от моя страна, без моето участие, ти не можеш да бъдеш свален, въпреки че не членувам в ССБ. Аз ще се включа в кампанията и то много активно, само тогава, когато наистина се появи човек, който да може да измъкне ССБ от тресавището, в което с много усилия успяхте да го набутате. Разбира се имам още много въпроси към теб. До мен непрекъснато достига и много друга информация за твоите действия и бездействия, но всичко с времето…
София.15.04.2005 г.

Асен Стоянов_______

ПП. Може би се питаш, защо навсякъде пиша Трифонов, а не Долапчиев. Просто съюзните зевзеци отдавна са те прекръстили от Долапчиев на ДОИЗЛАПЧИЕВ и това е станало толкова нарицателно, че се страхувам, да не го напиша механично. Замисли се все пак и върху този факт.

05 юни, 2009

ОТГОВОР от Васил Долапчиев - председател на ССБ

ДО
РЕДАКЦИЯТА НА СП."ЗАРИ"


ОТГОВОР
от Васил Долапчиев – председател на ССБ
на обръщение от председателя на Контролния съвет на ССБУВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА ССБ,
Считам за свое задължение да отговоря на разпространеното, от председателя на Контролния съвет на ССБ, обръщение към членовете на Общото събрание на пълномощниците и Управителния съвет на организацията ни и публикувано в сп. "Зари".
Съдбата на стопанската дейност на Съюза на слепите в България в новите икономически условия в продължение на много години тревожи всички висши колективни органи, ръководители и членове на организацията ни. Всички ние помним развитието и разцвета на производствените предприятията "Успех". Няколко поколения хора със зрителни увреждания намираха в тях своята трудова реализация и се интегрираха пълноценно в обществото. Те осигуряваха и доходи, гарантиращи достоен живот на членовете ни. Напълно разбираемо е желанието ни да положим усилия и средства за запазване на стопанската дейност, защото ако тя веднъж бъде преустановена, никога повече в своята история Съюзът на слепите в България няма да има капацитета да я възстанови. Икономиката обаче изисква реализъм и прагматизъм и ни налага своите изключително тежки правила, поставяйки ни в условията на свободна конкуренция без защита и подкрепа от страна на държавата.
Истината за развитието на нашето Сдружение през последните 19 години трябва да се роди чрез задълбочен диалог. Необходим е анализ на обективните и субективни причини, довели до задълбочаване на кризисните явления в нашата система. От 1990 г. до днес ръководните органи на ССБ са приемали множество стабилизационни програми и програми за развитие на стопанската дейност. Независимо от полаганите усилия от предходните ръководства на Сдружението и търговското дружество "Успех ССБ" ЕООД ежегодно е отчитан спад на реализираната продукция, намаляване на работните места и влошаване на финансовите резултати. Не мога да отрека, че и аз съм сред тези, които отстоявахме позицията, че Съюзът на слепите в България трябва да запази и развива производствена дейност. Участвал съм в значителен брой дискусии, провеждани с участието на специалисти в стопанската област и винаги се е стигало до становището, че тя има шанс единствено, ако стартира траен процес на модернизиране на наличното оборудване и внедряването на нови изделия, конкурентни в условията на свободен пазар.
За да дадем отговор на въпросите, които ни вълнуват е необходимо да се обърнем към езика на цифрите и фактите, а не да си служим с недомлъвки, полуистини и тенденциозни интерпретации на събития и обстоятелства.
На ХIII конгрес на ССБ, през м.юни 2000 година, в разгледания и приет материал "Стопанска дейност – проблеми и перспективи" беше направен задълбочен анализ на процесите в производствената област през изминалото десетилетие.
Обемите реализирана продукция през 1989 година съпоставени с тези през 1999 година в основните ни производства, бележат драстично намаление – капачки за пивоварната и безалкохолна промишленост от 3 623 994 000 бр. на 570 115 000 или спад с 84%, филтри за двигатели с вътрешно горене от 1 516 000 бр. на 84 709 - спад с 94% и електроинсталационни изделия от 13 415 000 бр. на 2 957 000 бр. или спад със 72%. Преустановени са производството на багажни и дипломатически куфари, канцеларски изделия и други основни производства и са се разпаднали структуроопределящи кооперирани взаимоотношения с държавната промишленост.
В резултат на това са преустановили дейността си 5 предприятия – Строителна фирма и Съюзна база за развитие и внедряване -гр. София, клоновете на "Успех ССБ" ЕООД – Пловдив, Кюстендил и "Филтех" - София. Паралелно с това са закрити и 33 филиала в страната. Отчетено е намаляване на персонала от 6 660 души, в т.ч 3 310 слепи, на 1400, от които слепи са 588.
Ръководени от стремежа за съхраняване на стопанската дейност на организацията ни, ръководството на ССБ и “Успех – ССБ” ЕООД с управител Петър Стайков внасят на заседанието на Централния съвет през м.април 2001 г. материал за стопанската дейност на ССБ при новите икономически условия, включващ и дългосрочна програма за развитие на търговското дружество. В работата на висшия ни ръководен орган от избраните 31 присъстват 28 членове, които чрез поименно гласуване с 27 “за” (в т.ч. и настоящият председател на КС в качеството си на член на ЦС на ССБ) и 1 “въздържал се” вземат решение за развиване на стопанска дейност и приемат предложената програма. Всеки желаещ може да се запознае с документа за развитие на търговското дружество, който включва няколко основни момента:
1. Метален амбалаж – покупка на 2-4 цветна литографска линия и внедряване на основните размери капачки “Туист офф”, търсени от консервната промишленост;
2. Електроинсталационни изделия – внедряване на нови гами на модулен принцип, съответстващи на европейските стандарти и подобряване на дизайна и конструкцията на налични произвеждани изделия в тази област;
3. Филтърно производство – внедряване на нови изделия, вграждани във вентилационни и климатични инсталации и за двигатели с вътрешно горене (панелни филтри);
4. Изграждане на развойна база на производствената площадка на клона в гр. Русе, ползвайки наличната материална база, конструкторски и производствено-технически персонал.
В цитираната програма са посочени необходими инвестиции в различните области на производство в размер на 17 – 20 милиона лева.
В приетия от този форум основен документ ясно бяха посочени новите икономически правила и практики, налагани от частните компании, даващи им възможността да извършват дейността си на ръба на закона, а не рядко и извън него. Подобно стопанско поведение за нашето търговско дружество е невъзможно, което го поставя в значително по-слаби позиции на пазара. В материала са отчетени и заложените естествени противоречия между дейността на неправителствена, правозащитна организация със силно изразена социална ориентираност, какъвто е Съюзът на слепите в България и икономическите механизми за оцеляване и развитие на стопанския субект, каквото е търговското дружество в условията на свободни пазарни отношения. Голямата сложност да се организира ефективна стопанска дейност в нашия случай, произтича и от обстоятелството, че в Европа, а може би и в света няма фирма, която да развива три коренно различни вида производство, всяко изискващо своя високо квалифициран персонал, специфични търговски партньори и значителни средства за инвестиции.
На 3 юли 2003 г. Управителният съвет разгледа и прие внесените от г-н Петър Стоянов - Управителя на “Успех ССБ” ЕООД - Технико-икономическа обосновка на проект “Развойна база” - Русе и доклад за състоянието на литографската линия в “Успех-ССБ” ЕООД клон Шумен базиращ се на експертна оценка на специалисти от фирмата производител на оборудването ЛТГ Майлендер – Германия.
През лятото на същата година Управителният съвет ми възложи да изпълнявам и длъжността Управител на “Успех-ССБ” ЕООД. Висшият ни ръководен орган, през следващите пет години, се ангажира с изключително тежката задача да реализира част от основните инвестиционни намерения, заложени в приетата програма през 2001 г. от Централният съвет на ССБ. Всички реализирани проекти през този период бяха подготвени от управителя и мениджерите “Координация и иновации” на търговското ни дружество“Успех”, ръководния екип на Развойната база и управителите на дъщерните дружества. Те бяха внасяни за обсъждане и вземане на решения от Управителния съвет на ССБ.
В обръщението, по повод на което пиша настоящия материал, няма посочени данни за еднолично взети решения от управителя извън правомощията му, регламентирани от вътрешно съюзните нормативни документи и решенията на ръководните органи.
Управителният съвет системно получаваше информация за реализацията и последващите резултати от инвестиционните проекти. Той приемаше графиците за производствената дейност на Развойната база и отчетите за изпълнението им.
В следващата част от материала ще ви запозная със съдбата на основните реализирани иновационни проекти:
1. Метален амбалаж
Лакиращият и литографиращ конвейри в гр.Шумен, предназначени за нанасяне на лаково покритие и печат върху електролитно покалаена или алуминиева ламарина са закупени през 1976 и 1982 година. От момента на тяхното внедряване до 2003 г. те са обработили над 130 000 т. метал. През последните години на експлоатация, поради голяма амортизираност на конвейрите, беше отчетено чувствително намаляване на тяхната производителност и влошаване на качеството на извършваната дейност. Събраната информация за производителите на метален амбалаж в страната и балкансикия регион показа, че всички разполагат с технологични лакиращи и печатащи мощности. Отчитайки това обстоятелство и в стремежа да се утвърдим като производител на капачки "Туист офф" за консервната промишленост, Управителният съвет на ССБ взе решение да бъде извършен основен ремонт на наличното оборудване. С цел снижаване себестойността на произвежданата продукция в производството беше внедрен и природен газ. През периода 2000 – 2004 г. клонът в гр. Шумен, поради загуба на клиенти,в резултат на посочените причини, е отчитал средногодишна загуба в размер на 100 000 лв. След ремонта, дъщерното ни дружество започва да подобрява финансовият резултат от цялостната си дейност.
В изпълнение на приетата програма и главно поради наличие на пазарно търсене, поетапно в "Успех Металкап-ССБ" гр. Плевен са внедрени 12 нови размера капачки "Туист офф". Големият асортимент капачки и обстоятелството, че преминаването на производството от един към друг вид изисква смяна на цялата технологичната екипировка на конвейра, отнемаща средно три работни смени, наложи през пролетта на 2007 г. по решение на Управителния съвет да се закупи част от сдвоена линия, втора употреба, за производство на капачки за консервната промишленост. Тя включва два бертващи модула, транспортни пътища и една пещ. Необходимите преси и пастиращи устройства бяха закупени от български фирми. Важен аргумент за тази инвестиция беше и обстоятелството, че през последните години реализираната продукция от предприятието бележи траен ръст и се откриват възможности за продажби на румънският, хърватският, сърбският, македонският и гръцкият пазари.
Забавянето на срока за въвеждане в експлоатация на оборудването се дължи главно на обстоятелството, че разполагаме с малоброен компетентен технически персонал в предприятието - 4-5 специалисти, които са включени паралелно и в текущия производствен процес. Длъжни сме да отбележим, че ръководството на фирмата не можа да направи точна оценка на големия обем работа по окомплектовката и пуска на линията, който по преценка на ангажирания с внедряването технически персонал е към своя край.
2. Филтри за вентилационни и климатични инсталации и за двигатели с вътрешно горене.
Работна група от специалисти в системата ни анализира възможностите за развитието на филтърното производство и установи, че филтрите за вентилационни и климатични инсталации имат добър пазарен дял и е необходимо да бъдат извършени инвестиции в тази област. При вливането на предприятието "Филтех" в "Успех Филтър ССБ" ЕООД през месец октомври 2000 г. ние сме произвеждали 52 вида филтри, от които само три са предфилтри. Пазарното търсене налага чувствително увеличаване на видовете филтри за предварително очистване на въздуха. През последните четири години поетапно са разработени и внедрени в производство над 200 нови продукта от този вид.
В началото на 90-те години на миналото столетие в Европа навлиза нова технология за производство на ХЕПА филтри наречена – “мини плийт” /мини плисе/. С цел внедряване в производството на новото поколение ХЕПА филтри и разширяване на пазарния ни дял през 2006 г. е закупена ротационно-плисираща машина, което ни дава възможност в настоящият момент да предложим над 120 вида филтри с висока степен на пречистване на въздуха, тип ХЕПА. В "Успех Филтър" се подмениха основни компоненти от оборудването на лабораторията за изпитание на филтри за вентилационни и климатични инсталации. Закупено беше и ново дозиращо устройство за нанасяне на двукомпонентни лепила, ползвани в производството. В началото на настоящата година въведохме в експлоатация и конвейр за производството на вътрешни и външни рамки за джобни филтри, представляващи 50% от обема на реализираните предфилтри. С осъществените иновационни проекти производството на филтри за вентилационни и климатични инсталации увеличи своята технологична въоръженост и конкурентна способност.
3. Електроинсталационни изделия и Развойна база
Това производство се характеризира със стокова листа, формирана преди 30-40 години. Произвежданите изделия са остарели в конструктивно и дизайнерско отношение и са неконкурентни на пазара. Започна процес на внедряване на нови изделия, които във функционално отношение са аналози на вече произвеждани, но с нова конструкция и отговарят на европейските и арабски стандарти в тази област. Разработката на изделията и производството на инструменталната екипировка се извърши в Развойна база гр. Русе. Екипировката се предаваше на предприятието, възложител на разработката след извършване на производствени проби, за което се съставяше протокол подписан от специалисти на Развойната база и дъщерното дружество. Тя произведе и технологичтното оборудване за ново внедрените капачки "Туист офф". В системата ни са внедрени две гами електроинсталационни изделия за кръгла и правоъгълна конзолна кутия, разработени на модулен принцип и включват в себе си необходимите основни елементи – контакти за ел.мрежа, телефон, компютър и телевизор и 5 вида ключове за осветление. Внедрени в производство са нови модели шприцвани и разглобяеми щепсели, куплонг и ключ за осветителни тела. Основно, поради цените, на които предлагаме новите изделия на пазара, те не намират желаната реализация.
Развойната база в гр. Русе беше изградена ползвайки налично оборудване в системата и са закупени 5 специализирани машини – 2 броя цифрово програмни фрези, нишкова и обемна ерозийна машина и универсална кръглошлифовъчна машина. За конструктивният отдел е закупен необходимият софтуер.
Всеки запознат с икономическата обстановка през последните 10 години не може да отрече, че работихме в условията на изключително трудно предвидими икономически процеси. Стопанската ни дейност беше съпътствана от драстичен скок на цените на основните материали и енергоносители, движещ се в диапазон от 100 до 300%. Курсът на долара спрямо лева отнесен към 2001 г. се обезцени 35-40%. Поради голямото предлагане на вътрешния и международния пазар, цените на нашите изделия в тази обстановка станаха неконкурентни, което се отрази на възможностите за реализация на произвежданата продукция. Процесът на свиване на производството се задълбочи, което ни постави в много тежко финансово състояние.
Длъжни сме да признаем, че един от основните проблеми, с който се сблъскваме системно е недостатъчната кадрова обезпеченост на "УспехССБ Холдинг" ЕООД и дъщерните му дружества. Поради ниските трудови възнаграждения при нас е налице текучество на специалисти и не можем да осигурим добри професионалисти, с които разполагат добре развиващите се фирми в страната.
Задълбочаващите се проблеми в стопанската ни дейност наложиха на III-то заседание на ХV-то общо събрание на пълномощниците, проведено през м.юни 2008 година като основна точка в дневният ред да бъде обсъден и приет "Анализ за състоянието на "Успех ССБ Холдинг" ЕООД, дъщерните му дружества и перспективи за развитието им". Този документ беше предварително разгледан от комисията по стопанските въпроси и Управителният съвет на ССБ и бяха взети решения на база предложените варианти в него. В материала бяха анализирани икономическите параметри на отделните предприятия. В преобладаващият случай те показват тенденция на спад на производството, приходите от продажби и влошаване на финансовото състояние на предприятията. Предоставена беше информация за конкурентната среда, в която е поставено всяко от трите ни производства. Също така пълномощниците имаха възможност да се запознаят с размера на необходимите инвестиции за евентуално развитие на производството на филтри, метален амбалаж и електроинсталационни изделия. Общата констатация беше, че в най-благоприятни условия е производството на филтри за вентилационни и климатични инсталации. Производството на капачки "Туист офф" има шанс да увеличи реализираната продукция при условие, че поетапно бъдат осигурени оборотни средства в размер до 1 000 000 лева. В най-тежка пазарна ситуация се намира производството на електроинсталационни изделия, тъй като се налага да се конкурират с фирми от Китай, Турция и всички водещи западноевропейски компании. Производителите в тази област имат десетократно по-големи стокови листи и отделят огромни финансови ресурси за научно-изследователска и развойна дейност. В материала ясно беше казано, че шансовете за оцеляване на производството на електроинсталационни изделия в условията на свободен, глобализиращ се пазар са крайно ограничени. През последните шест месеца обстановката допълнително се влоши от настъпилата тежка криза в строителния отрасъл, която според някои експерти ще продължи в значителен период от време.
След проведените задълбочени дискусии, върховният ни орган с 53 гласа "за" от 53 присъстващи реши да продължим да полагаме усилия да развиваме стопанска дейност, като извършим необходимото за концентрацията на електроинсталационното производство и да закрием губещото предприятие в Стара Загора. Общото събрание на пълномощниците на ССБ прие предложеният III-ти вариант, който включва осигуряване на средства за погасяване на ползваните кредити и необходимите оборотни средства за предприятията във Варна, Дряново и Плевен, чрез продажба на ненужно недвижимо имущество, продължително време неизползвано за стопанска и организационна дейност. Опитите да се спекулира, че предстои масова разпродажба на съюзно имущество са най-меко казано некоректни и преследват други цели. В тази си част решението се отнася за осигуряване на 4 – 4.5 милиона лева, които представляват много малка част от недвижимата собственост на ССБ.
За да бъде гарантиран успехът на всеки следващ инвестиционен проект той трябва, както и до сега, да става на база на още по - задълбочени маркетингови и технико-икономически проучвания.
Всеизвестен е фактът, че в Европейския съюз няма предприятие за хора с увреждания от нашият вид. Въпросът за трудовата реализация на инвалидите там се решава, чрез създаване на подходящи условия за работа в обичайна икономическа среда или в защитени държавни и общински предприятия. Последните се характеризират със субсидирана трудова заетост, дотиране на значима част от режийните разходи и се осигуряват средства за необходимите инвестиции от бюджетите на институциите.
От много години, съвместно със Съюзът на глухите, Съюзът на инвалидите и Централният съвет на кооперациите на инвалиди настояваме пред българските правителства, държавата ни да започне да прилага европейската практика в тази област. В края на миналата година Министерски съвет взе решение за създаване на работна група с представители на различни министерства за разработване на български модел за подкрепа на специализираните предприятия. За съжаление този процес върви бавно, но това е единственият верен път, гарантиращ съществуване на специализираните предприятия за трудова реализация на хора с увреждания в настоящите икономически условия.
В обръщението на председателя на Контролния съвет на ССБ съм обвинен във всички възможни грехове, даже и за това че съм изпълнявал решенията и приетите документи от висшите ръководни органи, свързани с инвестиции, иновации и др.
В качеството си на председател на ССБ, от м.юли 1999 година, съм готов да поема своята лична отговорност за провежданата политика от Сдружението ни. Не мога да приема обаче твърдението в Обръщението, че върховните и висши органи на управление са създадени за да осигуряват конфорт на председателя. Уставът на Съюза на слепите в България винаги е възлагал на тях отговорността за вземане на решенията относно бъдещото развитие на организацията. Убеден съм, че избраните в Общото събрание на пълномощниците, Управителния съвет и Контролния съвет на ССБ винаги са осъзнавали своята голяма отговорност за съдбата на Сдружението.
Никога не съм страдал от чувството на непогрешимост. Всеки ръководител обаче има тежкото задължение да формира мнение по широк кръг въпроси и да изработва становища с екипа си, които да аргументира.
Изпълнявайки своите задължения, в една изключително динамично променяща и труднопрогнозируема икономическа обстановка, със сигурност съм допускал слабости в работа си. Винаги съм се стремял към диалог, защото знам че в него се ражда истината. От както съм избран за председател съм работил с 4 състава на Управителен съвет и два състава на Общо събрание на пълномощниците. Позволявам си да твърдя, че няма член на тези органи, върху чиято воля съм влиял, възползвайки се от служебното си положение. Всеки е гласувал по съвест в зависимост от личната си преценка за правилността на предложените решения.
При изработването на годишните програми за дейността на Управителния съвет и Общото събрание на пълномощниците се прави преглед на взетите решения и се включват въпроси от приетите програмни документи, както за мандата, така и приеманите годишни такива. В зависимост от изискванията на вътрешносъюзните ни нормативни документи по различни въпроси и за цялостната ни дейност са правени тримесечни и годишни отчети.
За пореден път се сблъскваме с практиката да се формулират въпроси и проблеми без да е налице и най-малкият стремеж да се дадат трудните отговори за намиране на верните решения. През последните 6 месеца в страната ни започна да се чувства силното влияние на настъпилата световна криза. Много фирми в различни отрасли значително ограничават или преустановяват дейността си. Ежедневно получаваме информация от медиите за отделяне на колосални ресурси от страна на държавите за подкрепа на големи компании, утвърдени на националните и международни пазари и банковите системи.
В тази обстановка всяко мнение е от изключителна важност. Ръководните ни органи трябва да проявят максимален прагматизъм при изработването на програма за действие в кризисната обстановка, която да ограничи негативните последици от нея.София, м.март 2009 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ССБ:
/В.Долапчиев/